Brošure, flajeri, plakati

ULJANA REPICA - osnovne napomene

Sep
13

ULJANA REPICA

Uljana repica na poljima južnog Banata u poslednje dve godine dostigla je površinu od 2500 ha. Kako su poljoprivrednici opredeljeni za gajenje uljane repice zbog poznate cene na početku proizvodnje I prinosa koji se u proseku kreću od 3-3,5 t/ha, očekuje se rast površina pod ovom uljaricom na poljima poljoprivrednih gazdinstava.

Pored već postojećih kataloga semenskih kompanija sa sortama I hibridima, skrenućemo pažnju na par osnovnih stvari kod proizvodnje uljane repice.

Bogdan Garalejić, dipl.inž., PSS INSTITUT TAMIŠ PANČEVO 

Objavio bogdang pročitaj više

Obrada strništa

Jul
10

Nešto više o obrada strništa možete pročitati OVDE.

Objavio branislavo pročitaj više

Preventivni i sistemični fungicidi

Jun
28

Zahtevi za što kvalitetnijim proizvodima su sve veći, Evropska Unija zahteva potpunu evidenciju primenjenih preparata i da li ima ostataka pesticida u proizvodu?

Zato je bitno poznavati neke osnovne pojmove u zaštiti bilja. Da bi pravilno primenili neki fungicid u borbi protiv prouzrokovača bolesti, treba praviti razliku između preventivnih i sistemičnih preparata.

Objavio radmilah pročitaj više

Plamenjace soje

Jun
26

Bolesti tipa plamenjače na  soji  prouzrokovane gljivama ili bakterijama. Simptomi, ciklus razvoja, mere sprečavanja pojave dato u dokumentu u prilogu.

Objavio majas pročitaj više

Botrytis cinerea – prouzrokovač sive truleži grožđa

Jun
26

Štete od ove bolesti mogu biti dosta velike, pogotovo kod osetljivih sorti grožđa, posebno ako ima dosta padavina i ako je povećana vlažnost vazduha u vreme dozrevanja grožđa.

Bolest utiče na smanjenje prinosa jer čitavi grozdovi bivaju zahvaćeni i trule, a samim tim kvalitet vina opada jer gljiva smanjuje sadržaj šećera. Vino proizvedeno od trulog grožđa je lošeg ukusa i podleže bakterijskoj kontaminaciji i nepogodno je za čuvanje. Zaraza ovom gljivom se ostvaruje od proleća do jeseni, tako da akcenat zaštite protiv ove bolesti treba staviti na preventivne mere suzbijanja.

Objavio radmilah pročitaj više

Erwinia amylovora – Prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabuke i kruške

Jun
23

Ovo je parazit koji napada sve delove voćaka i nažalost još uvek se može naći u nekim zasadima jabuke, kruške ili dunje. Sa cvetova kroz cvetnu dršku, parazit se širi na mladare i lišće koje usled zaraze izumire, ali ne otpada nego ostaje na granama. Oboleli mladari venu, dobijajući prvo mrku, a potom crnu boju. (Sl.1.)

Objavio radmilah pročitaj više
Objavio nikolas pročitaj više

Đubrenje zasada jabuke

Jun
14

Pravilna ishrana voćaka je jedan od vrlo bitnih faktora uspešne proizvodnje. Sa pravilnom ishranom se kreće već od sadnje čime se pomaže rast i razvoj mladih tek voćaka. Ona omogućava normalan porast mladara, i kvalitetno diferenciranje mešovitih pupoljaka koji, zavisno od kategorije sadnog materijala, daju značajan rod već u drugoj godini. U godinama rastuće rodnosti, a pre svega pune rodnosti, voćke traže najveće količine hraniva. Naravno, neophodno je poznavati koji su to zahtevi od strane biljaka, tj.

Objavio draganlju pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Brošure, flajeri, plakati