Brošure, flajeri, plakati

Pregled izbora fungicida u pšenici

Apr
05

 Zaštita strnih žita od bolesti treba da se zasniva na principima  Integralne zaštite bilja (IPM) .  Odluka za tretman znači da su  ispunjeni uslovi: prisustvo patogena, vremenski uslovi za razvoj patogena i fenofaza biljke; osetljivost sorte, plodored, rok setve, adekvatno đubrenje azotom utiču na pojavu bolesti.

Objavio majas pročitaj više

Preporuke za prihranu ozime pšenice

Mart
14

Merenjem sadržaja lakopristupačnog mineralnog azota N-NO3 u zemljištu za dubine od 0-60 cm utvrđeno je u dva roka merenja, da je sadržaj na istoj parceli:

1. 08/01/2018, 0-60 cm, 204 kg/ha N-NO3

2. 22/02/2018, 0-60 cm, 298 kg/ha N-NO3

Pored ovako velikih količina lakopristupačnog azota napominjem da su biljke izuzetno razvijene, sa sekundarnim korenom, sekundarna stabla (bokori) broje 4-5 biljaka i da kao takve imaju mogućnost da podnesu veće količine azota.

Objavio bogdang pročitaj više

Poljski kultivatori

Mart
08

Malo više o kultivatorima možete pročitati OVDE.

Objavio branislavo pročitaj više

Oruđa sa pasivnim radnim organima - Drljače

Mart
08

Malo više o oruđima sa pasivnim radnim organima možete pročitati OVDE.

Objavio branislavo pročitaj više

POKROVNI USEV ZASNOVAN SLAČICOM (Sinapsis alba L)

Feb
25

Na oglednom polju Instituta Tamiš u 2016/17. godini zasnovan je pokrovni usev slačicom (Sinapsis alba L).

Dr Vladan Ugrenović naučni saradnik

PSS Institut Tamiš Pančevo

 

 

Objavio vladanu pročitaj više

Primena osoke

Jan
25

PRIMENA OSOKE

             Osoka predstavlja tečno đubrivo koje nastaje od tečnog dela stočnih ekskremenata, mokraće, tečnosti iz stajnjaka, te vode dospele iz atmosfere i one koja se utroši za pranje staje. Količine proizvedene osoke su varijabilne i zavise od niza činilaca, a pre svih od:

·   nepropustljivosti poda staje,

·   upotrebljene vode za pranje staje,

·   kvaliteta prostirke,

·   načina nege stajnjaka,

Objavio dragank pročitaj više

STANJE, KVALITET I PLODNOST POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKA TOPOLA U 2017 GODINI

Jan
16

STANJE,  KVALITET  I  PLODNOST POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  NA TERITORIJI  OPŠTINE BAČKA TOPOLA U 2017 GODINI

Objavio dragank pročitaj više

ORGANSKE FARME U VOJVODINI

Jan
10

Brošura „Organske farme u Vojvodini” je namenjena svima onima koji organsku proizvodnju vide kao svoj put u bolje sutra sa ciljem da ukaže na trenutno stanje u ovoj oblasti na području Vojvodine. Vojvodina raspolaže velikim prirodnim potencijalom za organsku proizvodnju, a pre nekoliko godina sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu izašli su i prvi inženjeri smera Organska poljoprivreda, a potom i inženjeri Ekološke poljoprivrede na Univerzitetu „Educons”.

Objavio sandak pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Brošure, flajeri, plakati