Brošure, flajeri, plakati

Alaliza zemljišta i đubrenje ratarskih kultura

Maj
21

Biljke su svojim korenovim sistemom vezane za zemljište, odakle usvajaju vodu i mineralna hraniva. Da bi se postigao visok prinos, biljke moraju imati na raspolaganju dovoljno hranjivih materija.

Objavio damirv pročitaj više

Mehaničke mere kontrole korova u ratarskoj proizvodnji se nameću kao nezaobilazne...

Apr
08

Mehaničke mere kontrole korova u ratarskoj proizvodnji se nameću kao nezaobilazne...

Objavio skrbicn pročitaj više

N-min ANALIZA PSS INSTITUT TAMIŠ PANČEVO

Feb
03

Na dan 16.01.2020. uzeti su informativni uzorci zemljišta, na usevu ozime pšenice, sa tri dubine (0-30, 30-60 i 60-90 cm) za utvrđivanje sadržaja lakopristupačnog mineralnog azota, nitratnog NO3-N.

Uzorci su uzeti na površini koja je pripremljena tanjiranjem (redukovana obrada) i sa površine koja je već 6 godina u sistemu bez obrade (no till).

Nitratni azot je oblik azota koji se ne vezuje za zemljište usled svog negativnog naelektrisanja. Sklon je ispiranju sa padavinama. U zavisnosti od tipa zemljišta sa 100 l/m2 padavina on se pomera po dubini za:

Objavio bogdang pročitaj više

Sa sajama “AGRITECHNICA 2019”

Feb
03

Na jednom od najznačajnijih sajmova poljoprivredne mehanizacije u svetu “AGRITECHNICA 2019”, Hanover, od 10. do 16. novembra 2019., učestvovalo je više 400.000 posetilaca i 2.750 izlagača iz 51 zemlje. Više pročitajte u tekstu.

Nikola Škrbić PSS Pančevo

Objavio skrbicn pročitaj više

PSS KIKINDA: Pravilna primena azotnih đubriva

Jan
17

 Pravilna primena azotnih đubriva

 

Kako bi se prihranjivanje pšenice i ostalih strnih žita obavilo  na kvalitetan način neophodno je izvršiti uzorkovanje i analizu zemljišta na sadržaj lakopristupačnog mineralnog azota (N-min metoda).  S obzirom da je azot hranljivi element koji dominantno utiče na visinu prinosa, veoma je važno da se pravilno odredi količina i vrsta azotnih đubriva koja će se primeniti.

Objavio zorans pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Brošure, flajeri, plakati