Brošure, flajeri, plakati

Moljac paradajza

Jun
26

U prilogu je opis štetočine paradajza Tuta absoluta  - moljac paradjza i mere zaštite.

Objavio majas pročitaj više

Objavljen 45 po redu Organic News

Jun
06

Najnoviji broj elektronskog časopisa Organic News br. 45 obrađuje vesti i aktuelna dešavanja iz zemlje i inostranstva, kao i teme vezane za različite svere organske proizvodnje. Izdavač je Nacionalna asocijacija za razvoj organske proizvodnje "Serbia Organica", a saradnici su svi oni kojima je organska proizvodnja i zaštita životne sredine predmet rada i interesovanja.

Objavio vladanu pročitaj više

Pregled izbora fungicida u pšenici

Apr
05

 Zaštita strnih žita od bolesti treba da se zasniva na principima  Integralne zaštite bilja (IPM) .  Odluka za tretman znači da su  ispunjeni uslovi: prisustvo patogena, vremenski uslovi za razvoj patogena i fenofaza biljke; osetljivost sorte, plodored, rok setve, adekvatno đubrenje azotom utiču na pojavu bolesti.

Objavio majas pročitaj više

Preporuke za prihranu ozime pšenice

Mart
14

Merenjem sadržaja lakopristupačnog mineralnog azota N-NO3 u zemljištu za dubine od 0-60 cm utvrđeno je u dva roka merenja, da je sadržaj na istoj parceli:

1. 08/01/2018, 0-60 cm, 204 kg/ha N-NO3

2. 22/02/2018, 0-60 cm, 298 kg/ha N-NO3

Pored ovako velikih količina lakopristupačnog azota napominjem da su biljke izuzetno razvijene, sa sekundarnim korenom, sekundarna stabla (bokori) broje 4-5 biljaka i da kao takve imaju mogućnost da podnesu veće količine azota.

Objavio bogdang pročitaj više

Poljski kultivatori

Mart
08

Malo više o kultivatorima možete pročitati OVDE.

Objavio branislavo pročitaj više

Oruđa sa pasivnim radnim organima - Drljače

Mart
08

Malo više o oruđima sa pasivnim radnim organima možete pročitati OVDE.

Objavio branislavo pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Brošure, flajeri, plakati