Publikacije

1 PSS KIKINDA: IPARD -Uslovi koje treba ispuniti u pogledu zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja Brošure, flajeri, plakati 18/04/2018
2 PSS KIKINDA: IPARD - Uslovi koje treba ispuniti u pogledu dobrobiti životinja Brošure, flajeri, plakati 18/04/2018
3 ODRŽANO PREDAVANJE U ĐURĐINU Predavanja 13/04/2018
4 РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ AП ВОЈВОДИНЕ (2001-2016) Brošure, flajeri, plakati 11/04/2018
5 Pregled izbora fungicida u pšenici Brošure, flajeri, plakati 05/04/2018
6 Zasnivanje površina pod višegodišnim leguminozama Uputstva i priručnici 03/04/2018
7 PSS Vrbas - Proizvodnja rasada paradajza Uputstva i priručnici 28/03/2018
8 ЗЕЛЕНИШНО ЂУБРЕЊЕ Brošure, flajeri, plakati 14/03/2018
9 Preporuke za prihranu ozime pšenice Brošure, flajeri, plakati 14/03/2018
10 Poljski kultivatori Brošure, flajeri, plakati 08/03/2018
11 Oruđa sa pasivnim radnim organima - Drljače Brošure, flajeri, plakati 08/03/2018
12 Prihrana ozimih kultura Aktuelna izdanja 02/03/2018
13 INTERSPECIES VINSKE I STONE SORTE Uputstva i priručnici 28/02/2018
14 Prodaja poljoprivrednih proizvoda na gazdinstvu Aktuelna izdanja 28/02/2018
15 Rezidba kajsije Uputstva i priručnici 28/02/2018

Stranice