Preporuke

Oblast od interesa
61 PSS Kikinda; Značaj zaoravanja žetvenih ostataka 09/03/2020 Ratarstvo
62 PSS Vrbas - proizvodnja belog sleza 06/03/2020 Bolesti, Korovi
63 PSS Subotica:Struktura, ekonomska snaga i marketing proizvoda poljoprivrednih gazdinstava 27/02/2020 Agroekonomija
64 PSS Subotica:Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava 27/02/2020 Agroekonomija
65 Stanje nitratnog azota i prihrana ozimih useva na području Subotice 27/02/2020 Ratarstvo
66 PSS Kikinda; Pčele i pesticidi 24/02/2020 Voćarstvo i vinogradarstvo
67 PSS Kikinda; Pčele i pesticidi 24/02/2020 Voćarstvo i vinogradarstvo
68 PREVENTIVNE MERE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU 20/02/2020 Povrtarstvo
69 REZIDBA BRESKVE 04/02/2020 Voćarstvo i vinogradarstvo
70 GODIŠNJI CIKLUS RAZVOJA VOĆAKA 30/01/2020 Voćarstvo i vinogradarstvo
71 Tehnološki kvalitet pšenice roda 2019.godine 29/01/2020 Zdravlje i hrana
72 OSNOVE SUZBIJANJA KOROVA U VOĆNJAKU 29/01/2020 Korovi
73 ULOGA PČELA U OPRAŠIVANJU JABUKA 28/01/2020 Voćarstvo i vinogradarstvo
74 ŠTETOČINE ULJANE REPICE - 2 27/01/2020 Štetočine
75 PSS Vrbas - glodari 23/01/2020 Ratarstvo
76 PSS Kikinda : Uticaj temperature na gajenje vinove loze 20/01/2020 Voćarstvo i vinogradarstvo
77 PSS Kikinda : Rezidba vinove loze 15/01/2020 Voćarstvo i vinogradarstvo
78 PSS Vrbas- cikade na pšenici 23/12/2019 Štetočine
79 ŠTETOČINE ULJANE REPICE - 1 18/10/2019 Štetočine
80 Zaštita semena pšenice i ječma od prouzrokovača oboljenja koja se prenose semenom 18/10/2019 Bolesti, Ratarstvo

Stranice