Publikacije - Rezultati ogleda

41 UTICAJ RAZLIČITIH DOZA AZOTA, NA IZMERENI NDVI INDEX, SADRŽAJ HLOROFILA I PRINOS13 SORTI I 2 HIBRIDA OZIME PŠENICE 28 Dec 2016 Rezultati ogleda strnina
42 PSS Institut Tamiš Pančevo-Uticaj različitih tipova meleženja na proizvodne osobine svinja 30 Nov 2016 Ostali rezultati ogleda
43 UTICAJ RAZLIČITIH TIPOVA MELEŽENJA NA PROIZVODNE OSOBINE SVINJA 30 Nov 2016 Ostali rezultati ogleda
44 Makroogledi soje PSS APV, 2015 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
45 Makroogledi soje PSS APV 2015, Delta sortiment 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
46 Makroogledi soje PSS APV 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
47 Makroogledi soje PSS APV, Delta sortiment 2014 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
48 Rezultati makroogleda soje PS APV, 2014 NS sortiment 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
49 rezultati makroogleda PSS APV- Soja 14 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
50 Sortni makroogled pšenice Senta 09 Nov 2016 Rezultati ogleda strnina
51 Sortni Makroogled uljane repice Senta 09 Nov 2016 Rezultati ogleda strnina
52 Sortni makroogled suncokreta 2016 07 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
53 Sortni makroogled kukuruza 2016 07 Nov 2016 Rezultati ogleda okopavina
54 Sadržaj opasnih i štetnih materija u poljoprivrednim zemljištima opštine Pančevo 06 Jun 2016 Ostali rezultati ogleda
55 Stanje plodnosti zemljišta u 2015 godini na području PSS Pančevo 23 Maj 2016 Ostali rezultati ogleda
56 soja makroolgedi u 2013 Delta 13 Maj 2016 Rezultati ogleda okopavina
57 2013 makroogled soje NS sortiment 13 Maj 2016 Rezultati ogleda okopavina
58 makroogled soje 2013 APV 13 Maj 2016 Rezultati ogleda okopavina
59 osnovni agrometereološki parametri 2013-2015 13 Maj 2016 Rezultati ogleda okopavina
60 PSS Institut Tamiš Pančevo: Morač u organskoj proizvodnji 13 Jan 2016 Ostali rezultati ogleda

Stranice