Publikacije - Rezultati ogleda

21 Rezultati ogleda pšenice 2017 Senta 18 Dec 2017 Rezultati ogleda strnina
22 Rezultati ogleda uljane repice 2017 Senta 11 Dec 2017 Rezultati ogleda strnina
23 Sortni makroogled industrijske paprike 2017 11 Dec 2017 Rezultati ogleda okopavina
24 Rezultati sortnog ogleda krupnika (Triticum spelta L) u 2017. godini 11 Sep 2017 Rezultati ogleda strnina
25 Rezultati makroogleda ozimih strnih žita PSS Institut TAMIŠ Pančevo 24 Jul 2017 Rezultati ogleda strnina
26 Standardna devijacija i koeficijent varijacije grafiči prikazan za oglede soje u 2013-2015 godini: 30 Jun 2017 Ostali rezultati ogleda
27 Sorte sa prinosima iznad proseka na svim lokalitetima gajenja u periodu 2013-2016 30 Jun 2017 Ostali rezultati ogleda
28 rezultati ogleda soje u 2016 godini u AP Vojvodini 30 Jun 2017 Rezultati ogleda okopavina
29 rezultati ogleda soje na teritoriji AP Vojvodine u 2015 godini 30 Jun 2017 Rezultati ogleda okopavina
30 klimatska obelezja vegetacionih sezona 2013-2016, vrednosti neophodne za ocitavanje rezultata u proizvodnji soje 30 Jun 2017 Rezultati ogleda okopavina
31 agrotehnicki ogled kukuruza 30 Jun 2017 Rezultati ogleda okopavina
32 Organsko demonstraciono polje Instituta Tamiš u 2016. godini 03 Apr 2017 Ostali rezultati ogleda
33 ISPITIVANJE SEJALICA U SETVI KUKURUZA 06 Mart 2017 Rezultati ogleda okopavina
34 PSS Institut Tamiš - Rezultati fungicidnog ogleda u šećernoj repi 2016. godine 02 Feb 2017 Rezultati ogleda okopavina
35 PSS Institut Tamiš - Rezultati herbicidnog ogleda u soji 2016. godine 02 Feb 2017 Rezultati ogleda okopavina
36 PSS Institut Tamiš - Rezultati herbicidnog ogleda u suncokretu 2016. godine 02 Feb 2017 Rezultati ogleda okopavina
37 Uticaj rastućih doza azota na intezitet pojave korova kod ozime pšenice 09 Jan 2017 Rezultati ogleda strnina
38 REZULTATI OGLEDA ŠEĆERNE REPE U 2016. GODINI 30 Dec 2016 Rezultati ogleda okopavina
39 INTEZITET I DINAMIKA POJAVE KOROVA I PLESNI KOD KUKURUZA U USLOVIMA SA I BEZ NAVODNJAVANJA 30 Dec 2016 Rezultati ogleda okopavina
40 UTICAJ RAZLIČITIH DOZA AZOTA NA KVALITATIVNE KARAKTERISTIKE 13 SORTI I 2 HIBRIDA OZIME PŠENICE 28 Dec 2016 Ostali rezultati ogleda

Stranice