Publikacije - Rezultati ogleda

1 Rezultati sortnog ogleda krupnika (Triticum spelta L) u 2017. godini 11 Sep 2017 Rezultati ogleda strnina
2 Rezultati makroogleda ozimih strnih žita PSS Institut TAMIŠ Pančevo 24 Jul 2017 Rezultati ogleda strnina
3 Standardna devijacija i koeficijent varijacije grafiči prikazan za oglede soje u 2013-2015 godini: 30 Jun 2017 Ostali rezultati ogleda
4 Sorte sa prinosima iznad proseka na svim lokalitetima gajenja u periodu 2013-2016 30 Jun 2017 Ostali rezultati ogleda
5 rezultati ogleda soje u 2016 godini u AP Vojvodini 30 Jun 2017 Rezultati ogleda okopavina
6 rezultati ogleda soje na teritoriji AP Vojvodine u 2015 godini 30 Jun 2017 Rezultati ogleda okopavina
7 klimatska obelezja vegetacionih sezona 2013-2016, vrednosti neophodne za ocitavanje rezultata u proizvodnji soje 30 Jun 2017 Rezultati ogleda okopavina
8 agrotehnicki ogled kukuruza 30 Jun 2017 Rezultati ogleda okopavina
9 Organsko demonstraciono polje Instituta Tamiš u 2016. godini 03 Apr 2017 Ostali rezultati ogleda
10 ISPITIVANJE SEJALICA U SETVI KUKURUZA 06 Mart 2017 Rezultati ogleda okopavina
11 PSS Institut Tamiš - Rezultati fungicidnog ogleda u šećernoj repi 2016. godine 02 Feb 2017 Rezultati ogleda okopavina
12 PSS Institut Tamiš - Rezultati herbicidnog ogleda u soji 2016. godine 02 Feb 2017 Rezultati ogleda okopavina
13 PSS Institut Tamiš - Rezultati herbicidnog ogleda u suncokretu 2016. godine 02 Feb 2017 Rezultati ogleda okopavina
14 Uticaj rastućih doza azota na intezitet pojave korova kod ozime pšenice 09 Jan 2017 Rezultati ogleda strnina
15 REZULTATI OGLEDA ŠEĆERNE REPE U 2016. GODINI 30 Dec 2016 Rezultati ogleda okopavina
16 INTEZITET I DINAMIKA POJAVE KOROVA I PLESNI KOD KUKURUZA U USLOVIMA SA I BEZ NAVODNJAVANJA 30 Dec 2016 Rezultati ogleda okopavina
17 UTICAJ RAZLIČITIH DOZA AZOTA NA KVALITATIVNE KARAKTERISTIKE 13 SORTI I 2 HIBRIDA OZIME PŠENICE 28 Dec 2016 Ostali rezultati ogleda
18 UTICAJ RAZLIČITIH DOZA AZOTA, NA IZMERENI NDVI INDEX, SADRŽAJ HLOROFILA I PRINOS13 SORTI I 2 HIBRIDA OZIME PŠENICE 28 Dec 2016 Rezultati ogleda strnina
19 PSS Institut Tamiš Pančevo-Uticaj različitih tipova meleženja na proizvodne osobine svinja 30 Nov 2016 Ostali rezultati ogleda
20 UTICAJ RAZLIČITIH TIPOVA MELEŽENJA NA PROIZVODNE OSOBINE SVINJA 30 Nov 2016 Ostali rezultati ogleda

Stranice