PSS Sombor-cikada Metcalfa pruinosa na vinovoj lozi

Pregledom vinove loze (stona sorta) utvrđena je bela, lepljiva prevlaka na listovima. Reč je o prisustvu insekta Metcalfa pruinosa. Vrsta prezimljava u stadijumu jajeta koja su položena pojedinačno ili u nizovima u pupoljcima ili u kori hraniteljke. Larve se pile sredinom maja i odlaze na najmlađe biljna delove i najmlađe lišće. Slabo su pokretne, grupišu se i luče voštanu prevlaku preko tela koja podseća na vatu, a luči i mednu rosu pri toplom vremenu. Prvi imago se javlja sredinom jula i početkom jeseni postaju polno zreli. Pupoljci u koje ženka polaže jaja izmrzavaju tokom zime. Indirektne štete su u tome što napadnuto lišće naseljava gljiva čađavica. Pored vinove loze hraniteljke su joj šumsko i ukrasno bilje, žbunasto bilje, trave i voće.

Suzbijanje se mora izvesti sa sredstvom koje topi voštanu prevlaku i dovodi do njenog curenja, a to je Sylvet 250 ml na 100l vode u kombinaciji sa insekticidom Calipso 0,15-0,2 l/ha ili Confidor 0,5-0,6 l/ha.