Organska Proizvodnja Hrane - kako započeti proizvodnju

Organska Proizvodnja Hrane - kako započeti proizvodnju

Organska proizvodnja zasniva se na prirodnim procesima i upotrebi organskih i prirodnih mineralnih materija, Da bi se započela organska proizvodnja hrane neophodno je obezbediti prostornu izolaciju zemljišnih parcela od mogućih izvora zagađenja susednih parcela ( pesticidi, otpadne vode, polen genetskih modifikovanih useva ).

Uključivanje zemljišne parcele u organsku poljoprivredu može se započeti odmah ukoliko parcela nije korišćena u poslednje dve odnosno tri godine kod višegodišnjeg zasada ili je korišćena bez upotrebe sredstava sintetičko – hemiskog porekla.

Ako je parcela korišćena uz upotrebu sredstava sintetičko-hemijskog porekla, parcela se može uključiti u organsku poljoprivredu po isteku prelaznog perioda od dve odnosno tri godine za dugogodišnje zasade, bez upotrebe sredstava sintetičko-hemijskog porekla. U toku perioda konverzije ( prelazni period ) proizvođač je dužan da vodi evidenciju o načinu korišćenja proizvodne jedinice

Da bi proizvođjač započeo organsku proizvodnju potrebno je da podnese prijavu za uključivanje u organsku poljoprivredu, nadležnom republičkom organu na propisanom obrascu. Prijava sadrži podatke: ime, naziv i adresu – sedište proizvođjača, mesto gde če se proizvodnja odvijati, informaciju da li su proizvodi iz organske poljoprivrede ranije dobili sertifikat..Uz prijavu podnosi se i prilog karta ili skica sa ucrtanom lokacijom parcele - mesta gajenja.

Na osnovu prijave inspector za organsku poljoprivredu (kontrolor sertifikacijone organizacije) izlazi na teren, proverava podatke iz prijave i utvrđuje ispunjenost uslova za organsku poljoprivredu. Inspektor procenjuje koje jedinice proizvodnje može da prihvati kao odgovarajuće za tekuću godinu, a koje predlaže da budu uključene u prelazni period. Za one parcele koje su predviđene za prelazni period proizvođjač je dužan da void evidenciju o načinu koriščenja zemljišne parcele predviđene za organsku poljoprivredu na propisanom obrascu. Evidencija sadrži podatke o redosledu primenjenih operacija , đubrenju, obradi, zaštiti, navodnjavanju is vim ostalim primenjenim operacija pre i posle žetve ili berbe.

U periodu konverzije kao i nakon dobijanja sertifikata za organsku proizvodnju inspektor može dolaziti u najavljene i nenajavljene posete-inspekcije radi kontrole ispunjenosti uslova za bavljenje organskom poljoprivredom.

Za one proizvode za koje je proizvođjač dobio saglasnost da ih može uključiti u postupku sertifikacije u tekućoj godini, proizvođjač podnosi zahtev za dobijanje sertifikata. Sertifikat koji se izdaje za organski proizvod važi godinu dana od dana izdavanja. Sertifikat sadrži: naziv, sedište i broj koda ovlašćene organizacije; naziv, adresu ili sedište proizvođa

a; vrstu organskog proizvoda i njegovu procenjenu količinu za godinu dana; broj sertifikata; pečat ovlašćene organizacije i potpis ovlašćenog lica u toj organizaciji.

Sertifikovan organski proizvod obeležava se u deklaraciji sa oznakom: "ORGANSKI PROIZVOD", kodom ovlašćene organizacije i nacionalnim znakom. U deklaraciji organskog proizvoda navode se naziv proizvođača, odnosno uvoznika, zemlja porekla, godina proizvodnje, rok trajanja proizvoda, broj i datum izdavanja sertifikata. Promet organskim proizvodima može se obavljati na proizvodnoj jedinici, u maloprodajnim objektima na jasno obeleženom mestu odvojeno od drugih proizvoda i na pijacama bez mešanja sa proizvodima konvencionalne proizvodnje.

  Savetodavac   Dipl. Ing.   Baba Euđen