Pss Sremska Mitrovica Repičina lisna osa - Athalia colibri

REPIČINA  LISNA OSA – ATHALIA COLIBRI

 

 

Spada u najvažnije štetočine uljane repice, i  u pojedinim godinama nanosi joj velike štete ,tako što pojede list i može izazvati golobrst. Osim uljane repice njeni  domaćini su i rotkva, kupus, slačica i neke vrste korova  iz  familije krstašica.

Osa se javlja krajem aprila i tokom maja i hrani se nektarom. Jaja polaže u list. Ženka legalicom prereže epidermis na donjoj strani lista i u parenhim položi jaja (oko 300). Pagusenice se pile za 5-10 dana, i naročito su aktivne u popodnevnim satima kada je najtoplije. Ukoliko dođe do prenamnožavanja, one skeletiraju list i od njega ostaje samo glavna nervatura.

Kada odrastu pagusenice se zavlače u zemljište i prave kokon. U kokonu se pretvaraju u lutku. Ovaj stadijum traje 15-20 dana, a zatim se pojavljuje imago druge generacije.

U našim uslovima repičina osa ima 2-3 generacije godišnje.  Najmanje šteta izaziva prva generacija jer se u proleće održava na korovima, dok druga i treća generacija pravi probleme.

U ovom momentu, ranije posejani usevi uljane repice su u fazi do četiri razvijena lista. Registrovano je prisustvo i jaja i larvi,a negde i početak piljenja pagusenica. U narednom periodu su prognozirane visok dnevna temperature što će pogodovati  jačem razvoju repičine lisne ose.

Suzbijanje se izvodi primenom insekticida, kada se utvrdi prisustvo jedne pagusenice po biljci. Preporučuju se sledeći insekticidi na bazi: deltametrina (Decis 2,5 EC – 0,3l/ha), lambda-cihalotrina (Grom 0,25 l/ha), alfa –cipermetrina (Fastac 10Ec 0,1 l/ha), i bifentrina (Talstar 10EC 0,15 l/ha).

 

 

                                                                                                                                Dipl.ing Mirjana Tojagić Milovanović