PSS Vrbas - održana radionica u Kuli

Savetodavac Katarina Radonić održala je predavanje na temu Zaštita semena, na parceli partnerskog gazdinstva, u Kuli 10.09.