PSS Sombor - Stanje šečerne repe u regionu Sombora

Šećerna repa je posejana u regionu Sombora na 8560 ha. S obzirom na dovoljnu količinu vlage praktično od meseca maja , šećerna repa se nalazi u dobrom stanju. Postoje problemi na pojedinim parcelama sa korovom i sa pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) te je preporuka da se pravovremeno urade tretmani sa fungicidima. 

Uočeno je takođe i prisustvo žutih listova što ukazuje na prisustvo viroza. Smatra se da je to posledica ukidanja upotrebe neonikotenoida u zaštiti semena , te su vektrori  virusa bili u pojačanoj aktivnosti.

Što se tiče šećerane Crvenka očekuje se početak kampanje poslednji vikend avgusta, dok šećerena Vrbas (Sunoko) najavljuje početak rada 01. septembra.