PSS Sombor-U susret žetvi soje

                                                                                 

 

            Ratarima u narednom periodu predstoji žetva soje. U celini ova vegetaciona sezona  pogodovala je usevu soje.  Nakon sušnog proleća u setvi i nicanju u mesecu maju u  regionu Sombora  palo je 20 do 50mm padavina po kvadratnom metru.U junu su pale značajne količine padavina koje su pogodovale razvoju useva soje, u zavisnosti od lokaliteta palo je 70 do čak 150 mm. U mesecu julu palo je od 30 do 70 mm, a u  avgustu padavine su bile na nivou 60 do 80 litara kiše po kvadratnom metru. .Dovoljna količina padavina doprinela je dobrom razvoju soje , toplo vreme  bez ekstrema  nije nepovoljno uticalo na aktuelne fenološke procese kod biljaka. .Usevi soje su u završnim fazama razvoja, sorte nulte grupe zrenja približavaju se zrenju, usevi kraćih vegetacija počinju da žute i odbacuju lišće.Imajući u vidu trenutno stanje useva kukuruza i soje očekuju se prinosi veci od višegodišnjeg proseka.

           Pravilan odabir momenta žetve veoma je važan u procesu proizvodnje soje.Žetvu soje treba obaviti u tehnološkoj zrelosti,odnosno kada je sadržaj vlage u zrnu 13 do 14%.Indikator sazrevanja soje je opadanje listova, nakon opadanja listova u periodu 3 do 5 dana sadržaj vlage u zrnu soje pada na 13%.U poslednjoj deceniji međutim, česta je pojava da usled visokih temperatura i suše biljka ubrzano prelazi faze razvoja, te je zrno zrelo i niske vlage, a na biljci se još uvek nalaze listovi koji otežavaju žetvu. Žetva soje može početi i pri većim vlagama, pri 16 i 17% ukoliko je moguće vršiti dosušivanje semena. Žetva soje vlage preko 18% se ne preporučuje, zbog otežanog vršenja ove operacije, kao i zbog nagnječenja zrna. Ukoliko zreo usev dugo stoji na polju, dolazi do pucanja mahuna i gubitka prinosa pre žetve, što je još izraženije pri smeni vlažnog vremena sa toplim i suvim periodima. Takođe, dešava se da zbog kiša ne može da se požnje već zreo usev.

               Žetva soje izvodi se žitnim kombajnima podešenim za kombajniranje soje .Značajno je podesiti rastojanje izmedju bubnja i podbubnja, broj obrtaja bubnja na 500 do 600 obrtaja u minutu, uskladiti broj obrtaja vitla i brzinu kretanja kombajna, podesiti otvore sita. Veoma je važno uskladiti brzinu kretanja kombajna sa stanjem useva, visina reza kose treba da je što niža, kako bi se i najniže mahune požnjele .Brzina kretanja kombajna ne bi trebalo da je veća od 5 km/h , a u zakorovljenom usevu može biti i manja od 3 km/h. Plivajući heder omogućava kopiranje terena ,dobro podešeni kombajni imaju visinu reza 5 do 8 cm,već na visini preko 10 cm znatno se povećavaju gubici u žetvi soje .Prosečni gubici u žetvi soje su 10%, mogu ići i do 20%, pravilnim podešavanjem kombajna mogu se smanjiti na 5%, što je prihvatljiv nivo žetvenih gubitaka .Podešenost kombajna samo je jedan od činilaca koji utiču na nivo gubitaka u žetvi soje.Žetva soje može se smatrati kritičnom operacijom,u žetvi se ispoljavaju svi propusti u tehnologiji proizvodnje soje, počev od osnovne obrade zemljišta, pa do kraja vegetacije ovog useva.Poravnatost parcele veoma utiče na nivo žetvenih gubitaka, oni mogu biti manji ako se razori u jesen zatvore,ako je predsetvena priprema izvedena kvalitetno, sve ovo omogućava ujednačenu i nisku kosidbu useva.