Kada početi sa spremanjem silaže?

Mlečna linija kukurznog zrna:

•Koristiti se kao pokazatelj početka spremanja silaže,
•Najjednostavnije je početi pripremu silaže kada je  zrno u fazi ¼ mleka,
•Optimalno od ½ mlečnog zrenja do završetka mlečnog zrenja (32% vlage zrna)
•Ovo traje oko 14 dana! (zavisi od vremenskih uslova)
•Vlažnost biljke treba da se kreće od 68-61%, optimalno 65%.
 
U prezentaciji su detalji i tabela koja može služiti proizvođačima i savetodavcima.
 
Bogdan Garalejić, dipl.inž., savetodavac-saradnik PSS INSTITUT TAMIŠ PANČEVO.
 
Teme: 
DodatakVeličina
Datoteka Odrediti vreme pripreme silaže260.51 KB