PSS Subotica:Osiguranje poljoprivrede

Redovna pojava svakog proleća i leta su gradnosni oblaci, koji nanose ogromne štete ratarskim usevima, voćnjacima i povrtnjacima.
Uprkos svemu, procenat poljoprivrednika koji osiguravaju useve i zasade voća i povrća, se ne povećava.

Da podsetimo, nosilac poljoprivrednog gazdinstva u Srbiji ima pravo na ostvarivanje prava na podsticaj na osiguranje useva, plodova i životinja u izosu od 40 odsto visine premije osiguranje bez obračunatog poreza (5%). Od proše godine u pet regiona u Centralnoj i Zapadnoj Srbiji koji su, po proceni Republičkog hidrometereološkog zavoda, najviše pogođeni elementarnim nepogadama, visina podsticaja za polisu osiguranja iznosi i do 70 odsto.
Zahtevi se podnose samo jednom godišnje, u dva promerka, od 1.jula do 15.novembra tekuće godine.
Maksimalni iznosi podsticaja po vrsti podsticaja su:
1. za podsticaje za osiguranje ratarskih kultura – 100.000 dinara
2. za podsticaje za osiguranje povrtarskih kultura – 500.000 dinara
3. za osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i hmelja – 1.000.000 dinara
4. za podsticaje za osiguranje rasadnika i/ili mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod – 500.000 dinara
5. za podsticaje za osiguranje životinja – 2.000.000,00 dinara.

Razlozi za nezainteresovanost ratara, voćara , pa i stočara za osiguranje useva,plodova i životinja posledica je osim neobaveštenosti,i nepoverenje poljoprivrednika u (ne)isplativost osiguranja.
Najveće primedbe se najčešće odnose na procenu i obračun štete,gde se dešavaju nesporazumi na relaciji poljoprivrednici - osiguravajuće kuće,a nesporazumi su, naravno fiananasije.

Učešće države, pa i lokalnih samouprava u regresiranju polise osiguranja je i dalje neophodno da bi se doprinelo većem procentu osiguranja poljoprivrednih gazdinstava.

Anica Marcikić
savetodavac
PSS Subotica