Pss Sremska Mitrovica Kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis

KUKURUZNI PLAMENAC  - OSTRINIA NUBILALIS

Kukuruzni plamenac je štetočina koja oštećuje preko 200 biljnih vrsta.  Osim kukuruza biljke domaćini su  paradajz, paprika, sirak, hmelj, suncokret, krompir, pamuk, celer, ovas, cveće (dalija, gladiola, slez, aster).
Od korovskih vrsta domaćini su vrste roda Amaranthus spp., Artemisia spp., Rumex spp., Echinochloa spp., Xanthium spp., Datura spp., Panicum spp., Polygonum spp..Broj generacija varira od 1 do 4 u zavisnosti od klimatskih uslova i adaptacije na lokalne klimatske faktore .Prezimljava  u biljnim ostacima (stabljike kukuruza) kao odrasla gusenica. Kada temperatura dostigne 10 °C gusenica prelazi u stadijum lutke koje traje 7-10 dana .Ženka polaže jaja uglavnom na naličju lista, blizu glavnog nerva u grupama jedno uz drugo.  Oko 90% položenih jaja se nalazi u pazuhu lista.
U povoljnim temperaturnim uslovima (18-32 °C)  piljenje gusenica je u roku 5-7 dana. Svaki leptir polaže 2 jajna legla za noć, jedno jajno leglo  ima oko 23 jaja, svaka  ženka položi oko 400. Prvo se hrane mladim lišćem, gde i polažu jaja, zatim se uvlače u pazuh lista
Kad se list razmota vide se rupe u tipičnoj poprečnoj liniji . Gusenice prve generacije oštećuje lišće i metlicu.  Gusenice druge generacije oštećuje zrno i klip (podložniji napadu gljivičnih patogena).Štete su u vidu izgrizotina na listu, polomljene i opale metlice, polomljenje stabljike prvo iznad a posle i ispod klipa, oštećena klipna drška, pojedena zrna i opali klipovi.

Da bi se štete od kukuruznog plamenca svele na niži nivo potrebno je pratiti dinamiku leta leptira, poleganja jaja i piljenja gusenica, početak oštećenja lišća i stepen napada.

Praćenje leta leptira vrši se pomoću svetlosnih klopki.Potrebno je pregled useva početi kada se dobije signal od Prognozno izveštajne službe Suzbijanje i smanjenje brojnosti kukuruznog plamenca vrši se primenom različitih mera. Zbog malog broja registrovanih preparata za suzbijanje, prednost treba dati preventivnim merama. Najznačajnija preventivna mera je primena pune agrotehnike, dodatno usitnjavanje kukuruzovine i unošenje u dublje slojeve zemljišta (30 cm). Izbegavanje monokulture, prostorna  izolacija od drugih biljaka domaćina. Setva ranijih hibirida . Pomeranje roka setve (rano posejan kukuruz je posebno osetljiv na napad prve generacije). Suzbijanje korova .Ako je napadnuto više od 10% biljaka kukuruza šećerca, 20% biljaka semenskog kukuruza i 40% merkantilnog kukuruza potrebno je tretirati usev Pregledati najmanje 100 biljaka (po 20 uzastopnih). Hemijsko tretiranje izvršiti na početku piljenja larvi pre ubušivanja u stabljiku (a.m.hlorantraniliprol).

 

Dipl.ing Mirjana Tojagić Milovanović