Rak voćaka i vinove loze

Rak voćaka i vinove loze(Agrobacterium tumefaciens)

 

Rak voćaka i vinove loze lat. Agrobacterium tumefaciens je  jedna od najznačajnijih bolesti biljaka. Napadaju veliki broj dikotiledonih biljaka, kako zeljaste tako i drvenaste, najveće štete izaziva u rasadničkoj proizvodnji u svim delovima sveta. Štete mogu da se kreću i do 80% u rasadničarstvu.

Sadnice koje se obole ne mogu da dostignu normalan rast korena. Na obolelom delu  pojavljuje se izraslina tj. tumor ili se javlja kosmatost. Te izrasline mogu biti različitog oblika i veličine, najčešće se javljaju na korenovom vratu, korenu, stablu. Mladi tumori su u početku mekani, svetlije boje, kasnije se odrvene, potamne, dobiju hrapavu površinu i na kraju se raspadnu.još u istoj godini ili u sledećoj. Iz raspadnutih tumora se oslobađaju bakterije koje mogu da vrše sekundarnu zarazu.

Ova bakterija napada veći broj drvenastih biljaka, napadnute biljke zaostaju u porastu i na kraju propadaju. Bakterija inače održava se kao saprofit na biljnim ostacima, a zarazu ostvaruje preko rana, mehaničkih povreda. Mesto prodiranja bakterije u biljku određuje i mesto stvaranja izraslina.

 Najznačajniji izvori infekcije su zaraženi sadni materijali, pribor za rad(makaze za orezivanje, kalemarske makaze, zemljište). Period inkubacije može da traje i nekoliko nedelja u zavisnosti od same biljke, od faze razvoja, vremenskih uslova, itd.

Infekcija može da se desi tokom čitave godine, ali najpovoljniji uslovi za ostvarenje zaraze je kada je temperature oko 20 - 25 C i vlažnost oko 60%. Treba naglasiti da jednom zaražena biljka ostaje do kraja zaražena i nepostoji metod sa kojima se može izlečiti zaražena biljka.

Kao mere borbe protiv ove bolesti treba naglasiti da je sadnja zdravog sadnog materijala na prvom mestu, kao i plodored(3-5 godina), dezinfekcija zemljišta i pribora za rad, dezinfekcija korena pred sadnju sa 1% rastvorom bakaroksihlorida. Unos i širenje bakterije u nezaražena područja treba sprečiti upotrebom zdravog sadnog materijala, a da bi se proizveo zdrav sadni material potrebno je sprovesti stroge mere zdravstvene kontrole matičnih biljakai podloge. Obolele sadnice treba izneti iz rasadnika i uništiti spaljivanjem.