ISPLATA OSNOVNIH PODSTICAJA ZA BILJNU PROIZVODNJU U USLOVIMA VANREDNOG STANJA

ISPLATA OSNOVNIH PODSTICAJA U USLOVIMA VANREDNOG STANJA

Svim poljoprivrednicima koji do sada nisu podneli zahtev za osnovni podsticaj za biljnu proizvodnju, podsticaj će  biti isplaćen do kraja marta na osnovu zahteva koji su podnosili u 2019. godini. Nema potrebe da se ide u trezor radi podnošenja zahteva.

Poljoprivrednici koji prvi put u 2020. ostvaruju pravo na podnošenje zahteva za podsticaje za biljnu prozivodnju, potrebno je da pošalju mail  na uap.kabinet@minpolj.gov.rs sa osnovnim podacima .

 Prema izjavi direktore Uprave  osnovne instrukcije biće na sajtu Uprave za agrarna plaćanja.

Izvor:blic