Berba grožđa

BERBA GROŽĐA

Berba grožđa se vrši onda kada njegov sastav i organoleptičke osobine najviše odgovaraju nameni odnosno njegovoj tehnološkoj upotrebi.Do pune zrelosti grožđa dolazi onda kada se ustanovi da se šećer više u bobici ne povećava a kiselina ne smanjuje.Puna zrelost obično nastupa kasnije od fiziološke zrelosti semenki.Fiziološku zrelost karakteriše zrelost semenki koja nastupa kada one završe svoj razvoj.Tada grožđe sadrži najviše šećera i  ima najveću težinu.

Grožđe se ne bere samo u punoj zrelosti nego i pre ili posle toga u zavisnosti od namene.Tehnološki je zrelo kada ima odgovarajuću tehnološku upotrebu.Kriterijumi mogu biti različiti. Kod stonog grožđa pored sadržaja šećera i kiselina gleda se i njegov  izgled ,ukus i miris.Kod vinskih sorti gleda se količina grožđanog soka i obično se bere pre nastupanja pune zrelosti , a kod proizvodnje desertnih vina i suvog grožđa bere se posle nastupanja pune zrelosti.

Za utvrđivanje zrelosti grožđa koriste se tri metode:

-Organoleptička

-Fizička

-Hemijska

Organoleptička se sastoji u vizuelnoj oceni zrelosti.Gleda se spoljašnji izgled i ukus grožđa.Ona je orjentaciona i više se primenjuje kod stonih sorti.

Fizičke metode se koriste za brzo određivanje šećera u soku od grožđa.Ove metode su  jednostavne i brze i u tu svrhu se upotrebljavaju širomeri i refraktometri.

Hemijske metode se koriste za određivanje količina šećera i kiselina u širi.Najsporije su ali i najtačnije i zahtevaju određene hemikalije.

Berba grožđa se obavlja po lepom i suvom vremenu ,najbolje ujutru čim prestane rosa.Izbegavaju se visoke temperature,magla i kiša.

Stono grožđe se bere kad je zrelo šta se lako prepoznaje po izgledu i ukusu bobica karakterističnih za sortu.Grožđe ne treba da prezri jer se teže čuva i slabije izdržava transport.Takođe nedovoljno zrelo grožđe ostaje kiselo što mu umanjuje vrednost.Kod berbe stonih sorti grožđe se hvata samo za peteljku da se ne bi skidala voštana prevlaka sa bobica koja kvari izgled.

Vinske sorte se beru kad imaju onaj vid zrelosti grožđa koji za dati tip vina ima najbolji odnos šećera i kiselina.U ubranom grožđu prisustvo lišća I drugih nečistoća  treba da je svedeno na minimum.Izbegava se trulo grožđe jer pogoršava kvalitet vina.Berba se vrši ručno noževima ili makazama.Vinsko grožđe može da se bere i mehanizovano po principu trešenja bobica ili usisavanja grozdova I bobica.Ovaj vid berbe zavisi od konfiguracije terena,uzgojnog oblika i samog naslona.Jedna mašina može da zameni 100-150 radnika.

Bez obzira na sortu i kvalitet vina bitno je da od berbe do početka prerade grožđa prođe što manje vremena jer način berbe,transport i prerada grožđa u mnogome utiču na kvalitet vina.

                                                                    Dejan Suvić, PSS Sr.Mitrovica