Žetva soje

            Soje je kultura koja je poslednjih petnaestak godina  zabeležila  značajano povećanje površina na parcelama individualnih poljoprivrednih proizvođača. Ova 2019. godina bila je specifična godina za proizvodnju soje. Nakon sušnog proleća u setvi i nicanju u mesecu maju pale su značajne količine padavina koje su pogodovale razvoju useva soje .Trend obilnih padavina nastavio se i u mesecu junu, što je uticalo da se usevi soje bujno razvijaju. U junu su takođe vladale i visoke temperature. U mesecu julu i u augustu padavine su bile manje od višegodišnjih proseka , a vladale su i visoke temperature što se nepovoljno odrazilo na  dalji razvoj useva soje.Ovih dana počela je žetva soje, prvo na gornjim terenima. Trenutno se žanju usevi nulte grupe zrenja.

             Pravilan odabir momenta žetve veoma je važan u procesu proizvodnje soje.Žetvu soje treba obaviti u tehnološkoj zrelosti,odnosno kada je sadržaj vlage u zrnu 13 do 14%.Indikator sazrevanja soje je opadanje listova, nakon opadanja listova u periodu 3 do 5 dana sadržaj vlage u zrnu soje pada na 13%.U poslednjoj deceniji međutim, česta je pojava da usled visokih temperatura i suše biljka ubrzano prelazi faze razvoja,te je zrno zrelo i niske vlage, a na biljci se još uvek nalaze listovi koji otežavaju žetvu.Žetva soje može početi i pri većim vlagama, pri 16 i 17% ukoliko je moguće vršiti dosušivanje semena.Žetva soje vlage preko 18% se ne preporučuje,zbog otežanog vršenja ove operacije,kao i zbog nagnječenja zrna.Ukoliko zreo usev dugo stoji na polju, dolazi do pucanja mahuna i gubitka prinosa pre žetve, što je još izraženije pri smeni vlažnog vremena sa toplim i suvim periodima.Takođe, dešava se da zbog kiša ne može da se požnje već zreo usev.

               Žetva soje izvodi se žitnim kombajnima podešenim za kombajniranje soje.Značajno je podesiti rastojanje izmedju bubnja i podbubnja, broj obrtaja bubnja na 500 do 600 obrtaja u minutu,uskladiti broj obrtaja vitla i brzinu kretanja kombajna, podesiti otvore sita.Veoma je važno uskladiti brzinu kretanja kombajna sa stanjem useva,visina reza kose treba da je što niža, kako bi se i najniže mahune požnjele.Brzina kretanja kombajna ne bi trebalo da je veća od 5km/h , a u zakorovljenom usevu može biti i manja od 3km/h.Plivajući heder omogućava kopiranje terena,dobro podešeni kombajni imaju visinu reza 5 do 8 cm,već na visini preko 10 cm znatno se povećavaju gubici u žetvi soje.Prosečni gubici u žetvi soje su 10%,mogu ići i do 20%, pravilnim podešavanjem kombajna mogu se smanjiti na 5%, što je prihvatljiv nivo žetvenih gubitaka.Podešenost kombajna samo je jedan od činilaca koji utiču na nivo gubitaka u žetvi soje.Žetva soje može se smatrati kritičnom operacijom,u žetvi se ispoljavaju svi propusti u tehnologiji proizvodnje soje, počev od osnovne obrade zemljišta, pa do kraja vegetacije ovog useva.Poravnatost parcele veoma utiče na nivo žetvenih gubitaka, oni mogu biti manji ako se razori u jesen zatvore,ako je predsetvena priprema izvedena kvalitetno, sve ovo omogućava ujednačenu i nisku kosidbu useva.