ИСХРАНА АЗОТОМ И КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДА

                                                                                 ИСХРАНА БИЉА И КВАЛИТЕТ   ПРОИЗВОДА

Исхрана биља је тесно повезана са квалитетом добијених пољопривредних производа.Правилном исхраном  повећавамо нутритивну вредност производа и самим тим утичемо на правилну исхрану и здравље потрошача.

Исхрана биљака која се захтева за остваривање високих приноса је приближна исхрани која се захтева за постизање високог квалитета производа. Приликом оцене утицаја хранљивих елемената на квалитет производа треба имати у виду да:

-подизање нивоа хранива у земљишту од ниског до оптималног обично повећава нутритивну вредност производа

-подизање нивоа хранива у земљишту од оптималног до високог може повећати, одржати или смањити нутритивну вредност производа

-екстремно повећање нивоа хранива у земљишту погоршава нутритивну вредност производа.

Наведене чињенице треба имати у виду и треба додатно истакнути значај анализе земљишта за правилно одређивање норме ђубрења.

 

                                                                                           Исхрана азотом и квалитет производа

Исхрана азотом има највећи утицај на раст биљака и значајан утицај на квалитет. То се пре свега односи на садржај и квалитет протеина. Азот повећава и садржај других важних хранљивих материја.Међутим, прекомерна исхрана азотом може довести до погоршања квалитета производа.

Различита азотна једињења имају различит утицај на квалитет производа.

-Нитрати-биљка их усваја из земљишта и основа су при синтези протеина.Њихов садржај у биљкама је углавном мали али се у неким случајевима може значајно повећати.Они сами по себи показују врло мало токсично деловање за људски организам,али њихови метаболити и продукти реакција (као на пр. нитрозамини) у пробавном тракту могу представљати опасност за здравље.

Конзумирање хране богате нитратима може проузроковати болест метхемоглобинемију.Најбољи начин да се ниво нитрата у поврћу, где је овај проблем најизраженији, држи на ниском нивоу је да се примењују мање количине азотних ђубрива или да се примењена количина даје подељена у два или више наврата.

Уколико се уносе претеране количине азотних ђубрива долази до нагомилавања нитрата  у вегетативним органима биљака.Нитрати се акумулирају у листу посебно при ниском интензитету светлости. Уочени су ови проблеми у производњи салате,шпаната,блитве,цвекле и ротквица и они су израженији при производњи у заштићеном простору.

Нитрити-они су део циклуса азота.Нитритни јон је врло непостојан и у присуству кисеоника оксидише  до нитрата.Обрнут процес је редукција нитрата до нитрита.  У биљкама се налазе у безначајним количинама али се могу  нагомилати у листовима у условима чувања без присуства кисеоника ( нпр. код шпаната)

- Протеини-правилном употребом азота се повећава садржај протеина у биљкама иако услед  повећања биљне масе због примењеног азотног ђубрива може доћи и до процентуалног  смањења у садржају протеина.Они имају значајан утицај  на пекарска својства пшенице.Посебно се наглашава утицај глутена, албумина и глобулина.Са друге стране висок садржај протеина није добро својство када је у питању производња пивског јечма као сировине за добијање пива. 

-Есенцијалне амино киселине-оне су неопходне за људски развој и морају се наћи у људској храни.Њихова концентрација одређује биолошку вредност протеина.Концентрација амино киселина се повећава са употребом азота мада у случају претеране употребе  услед великог повећања биљне масе може доћи и до процентуалног  смањења у њиховом садржају.

-Амиди- налазе се у листу и резервним вегетативним органима. Имају малу нутритивну вредност за људе , али загревањем дају непријатан мирис.

-Амини-то су азотна једињења присутна у малим концентрацијама у биљкама.Нека као холин имају важну улогу док су друга попут нитрозамина и бетаина непожељна.

Нитрозамини формирани од нитрита могу бити канцерогени ( нпр. диетилнитрозамин).Њихова концентрација у биљкама је ипак безначајна и не представљају здравствени проблем.

 Бетаин је саставни део тзв. ,, штетног шећера ,, и повезан је са кристализацијом шећера из шећерне репе и непожељан је јер доводи до смањeњa садржаја шећера.Због тога се поклања посебна пажња ђубрењу шећерне репе азотом јер је циљ наћи равнотежу између високог приноса и високог садржаја шећера у корену.

Употреба азота у исхрани биља доводи и до промена у садржају  других  једињења.

-Концентрација каротена и хлорофила расте са оптималним количинама азота.

-Концентрација витамина Б1 код житарица расте са повећаном употребом азотних ђубрива.

-Концентрација витамина Ц процентуално се смањује услед употребе азота јер се повећава биљна маса.

-Концентрација оксалне киселине као штетног једињења расте код лиснатог поврћа посебно након ђубрења нитратним обликом азота.

Из свега наведеног може се закључити какав може бити ефекат примењених азотних ђубрива на квалитет пољопривредних производа. Утицај азота се не сме занемарити и треба посветити дужну пажњу при избору врсте, количине и времена приемене азотних ђубрива.

 

Горан Дробњак

 ПСС Рума

 

 

Teme: