ИСХРАНА БИЉАКА И ОТПОРНОСТ НА СТРЕС

                                                ИСХРАНА БИЉАКА И ОТПОРНОСТ НА СТРЕС

 

Биљке могу бити угрожене  различитим стресним ситуацијама током вегетације.Одговор биљака на стрес је често условљен нивоом исхране биљака.Оптимална исхрана биљака омогућује да биљка боље поднесе стресне ситуације и да губитак приноса буде мањи.

Исхрана биљака и отпорност на сушу

Биљка чија је исхрана оптимална има добро развијен коренов систем који црпе воду са веће земљишне површине.Биљке суочене са сушом уједно пате и од недостатка хранива јер су тесно повезани недостатак влаге у земљишту и приступачност хранљивих елемената.

Прекомерна исхрана азотом доводи до јачег развоја вегетативне масе у односу на коренов систем па су и такве биљке осетљивије на стрес изазван сушом. Код легуминоза се услед суше значајно смањује фиксација азота путем симбиотских бактерија.

Фосфор  утиче на бољи развој кореновог система. Стога биљке које пате од недостатка фосфора немају добро развијен коренов систем и не  могу да се снабдевају водом из дубљих слојева земљишта те јаче пате од суше.

 Калијум има значајну улогу у осмотској активности биљака и у регулисању отварања и затварања стома па тако утиче на боље чување воде.Када биљкама недостаје калијум стоме не функционишу задовољавајуће и губици у води могу бити значајни.

Исхрана биљака и полегање

Полегање представља значајан проблем посебно код житарица. Услед полегања долази до губитка приноса и квалитета, јачег развоја болести и отежане жетве.

Превелике количине употребљеног азота  често доводе до полегања.

Биљке са нижим садржајем калијума су склоније полегању јер је њихова стабљика нежнија и тања. Биљке добро храњене калијумом имају дебљу стабљку и стога су и отпорније на полегање.

Исхрана биљака и толерантност на заслањена  земљишта

У заслањеним  земљиштима натријум је присутан у већим количинама него калцијум и калијум.Постоје претпоставке о повезаности отпорности биљака на заслањеност и на статус калијума у биљкама.Биљке отпорније на заслањеност садрже више калијума у односу на осетљивије биљне врсте.Биљке способније да усвајају више калијума у односу на натријум се показују отпорније на заслањеност .То сугерише да одржавање оптималног нивоа калијума у земљишту и опимални однос између калијума и натријума повећава отпорност на заслањеним земљиштима.

Исхрана биљака и отпорност на ниске температуре

Хранљиви елементи могу имати позитиван или негативан ефекат у погледу  отпорности на ниске температуре.Биљке код којих је исхрана била претерана у односу на биљке са добро избалансираном исхраном имају мека лисна ткива која су осетљивија на дејство ниских температура.

Калијум има кључну улогу у регулисању концентрације ћелијског сока и тако помаже биљкама у случају појаве мраза.Већи садржај калијума у биљкама снижава тачку мржњења ћелијског сока и тако повећава отпорност биљака на ниске температуре.

Исхрана биља и отпорност на болести и штеточине

Азот-претерана употреба азота доводи до пребујног раста биљака чинећи их осетљивије на појаву болести и такође доводи до  веће присутности штеточина које се хране на листу.

Фосфор-добра снабдевеност биљака фосфором повећава отпорност на болести. Претпоставља се да је то и делимично јер фосфор смањује негативно дејство примене сувишних количина азота.

Калијум-повећава отпорност на болести регулишући бољу затвореност стома и тако отежава улазак патогена у лист.

 

 

Горан Дробњак   ПСС Рума.

 

 

 

Teme: