PSS SUBOTICA-Toplotni stres kod životinja

PSS SUBOTICA

TOPLOTNI STRES KOD ŽIVOTINJA

Toplotni talas je period od minimalno pet dana, kada je maksimalna dnevna temperatura vazduha za 5 stepeni Celzijusa viša iznad prosečnih maksimalnih temperatura.Svi smo svedoci da se klima menja, tako da visoka temperatura i povišena vlažnost vazduha negativno utiču na sva živa bića pa i na mlečne krave.

Krave Holštajn- frizijske rase su osetljivije na temperaturni stres u odnosu na simentalsku rasu, dolazi do pada proizvodnje mleka jer je njihova ambijentalna temperatura preko 21 stepen Celzijusa, a za ostale rase preko 24 stepeni.Isto tako krave koje su u ranoj laktaciji, nisu toliko osetljive na toplotni stres jer koriste svoju zalihu i energiju hrane za proizvodnju mleka, dok krave koje se nalaze u sredini laktacije su osetljivije na toplotni stres jer njihov energetski status najviše zavisi od unosa hrane.Goveda koja su visoko produktivna, sa dnevnom proizvodnjom mleka preko 30 litara, osetljivija su na toplotni stres u odnosu na krave sa manjom dnevnom proizvodnjom.
Životinje sa tamnijom kožom brže dehidriraju i telesna temperatura im brže raste. Manje životinje sa manjom površinom tela bolje podnose visoke temperature, zato što se sva živa bića rađaju sa fiksnim brojem znojnih žlezda tako da kako raste površina tela dolazi do pada broja znojnih žlezda po jedinici površine kože.

Životinjama za vreme velikih vrućina treba obezbediti prirodnu ventilaciju, zasenčiti prostor u kome borave, rashlađivati objekte, a na velikim govedarskim farmama kombinovati upotrebu ventilatora i prskalica koje se postavljaju iznad hranilica i pojilica kako bi se životinje stimulisale na unošenje hrane i vode.

Ljiljana Uzelac dipl.ing.