Silaža-zašto i kako

DodatakVeličina
Image icon 20150805_112147.jpg1.78 MB
Image icon 20150805_112244.jpg1.91 MB
Image icon 20150805_112253.jpg1.96 MB
Image icon DSC00268.jpg717.62 KB
Image icon DSC00280.jpg440.32 KB

Silaža - zašto i kako U vremenu kada je potrebno obezbediti jeftiniju hranu za muzna grla i na taj način povećati dobit ,poljoprivrednici-proizvođači mleka, treba da se opredele za pravljenje silaže. Pošto se približava vreme za spremanje silaže ,želeo bih da podsetim poljoprivredne proizvođače koji će spremati silažu od cele biljke kukuruza,na bitne momente na koje treba da obrate pažnju prilikom pravljenja silaže. Vreme siliranja: za siliranje kukuruzne biljke optimalno vreme je kada je u fazi mlečno voštanog zrenja tj.kada je suva materija kukuruza od 30 do 35%. Dužina seckanja: preporučena dužina odrezaka pri vlažnosti 65% do 70% je 1 do 2cm, a u slučaju veće vlažnosti mase za siliranje, preporučena dužina je 3 do 8 cm.Dužina seckane mase je direktno povezana sa kvalitetom siliranja, jer kod sitno seckane kukuruzne biljke sokovi iz stabljike se ravnomernije šire po celoj masi što dovodi do boljeg sabijanja a time i lakšeg istiskivanja vazduha, čime se stvaraju uslovi za mlečno kiselinsko vrenje i pravljenje kvalitetne silaže.Potrebno je silomasu što bolje sabiti i time istisnuti vazduh.Da bi se to postiglo sloj silomase između dva gaženja treba da je što tanji,10 do 15 cm jer se tada bolje ravnomernije sabija silomasa. Posle punjenja i sabijanja silomase potrebno je obratiti pažnju i na zatvaranje silo jame ili kamare.Zatvaranje se može obaviti najlonom koji se optereti starim gumama ili zemljom.Cilj zatvaranja je da se prekine dotok vazduha u siliranu masu. Pravljenje silaže treba obaviti u što kraćem roku, jer brzo punjenje silojame, dobro ugažena i dobro zatvorena silomasa garantuju kvalitetnu silažu za ishranu stoke. Izgled kvalitetne silaže: u dobro spremljenoj silaži lako je prepoznatljiva struktura biljaka(zrno, delovi lista i stabljike ), miris kod dobro spremljene silaže je prijatno kiselkast i blago aromatičan ,boja kvalitetne silaže kukuruzne biljke je žuto zelena a ako se dese odstupanja od ovoga to ukazuje na nepravilne tokove u procesu siliranja. Svake godine se povećava broj poljoprivrednih proizvođača koji prepoznaju značaj korišćenja silaže u ishrani krava što pokazuje kolika je potreba za jednim hranivom kao što je silaža, koje se može koristiti u svim vremenskim uslovima tokom cele godine a što poljoprivrednim proizvođačima pruža ekonomičnost u proizvodnji, sigurnost i kontinuitet u ishrani goveda. PSS SM, Samostalni str.saradnik za stočarstvo Željko Graovac