Rezultati ogleda sorata i hibrida ozime pšenice PSS Pančevo 2017/18

U nastavku rezultata ogleda ozimih strnih žita postavljamo i "Rezultati ogleda sorata i hibrida ozime pšenice PSS Pančevo 2017/18".

Na kraju se nalazi i tabela sa primenjenom agrotehnikom na ogledu. Žetva je obavljena nakon kišnog perioda u junu mesecu.

U tabeli koja sledi date su meteorološke karakteristike vegetacije 2017/18 za ozime strnine.

 METEOROLOŠKE PRILIKE TOKOM VEGETACIJE 2017/2018

 

MESEC

PADAVINE (mm)

Srednje mesečne temperature vazduha (0C)

Srednje mesečne temperature zemljišta (0C)

 

2017. godina

 

Septembar 2017.

44,0

17,2

19,1

Oktobar 2017.

36,2

11,6

12,7

Novembar 2017.

41,6

6,5

7,3

Decembar 2017.

30,8

2,4

3,6

 

2018. godina

 

Januar 2018.

32,0

3,0

3,4

Februar 2018.

39,6

1,3

3,2

Mart 2018.

67,0

5,0

5,7

April 2018.

29,0

16,8

15,5

Maj 2018.

69,2

20,3

20,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Garalejić, dipl.inž.,savetodavac-saradnik, PSS INSTITUT TAMIŠ PANČEVO.

Teme: 
DodatakVeličina
PDF icon Rezultati o.pšenica 2017/18292.79 KB