Rezultati ogleda sorata ozimog ječma i uljane repice PSS Pančevo 2017/18

Žetva ozimih strnina je završena. Vrlo je značajno da se proizvođači upoznaju sa rezultatima makroogleda sorata ozimog ječma i uljane repice.

Ogled je bio postavljen na Oglednom polju PSS Institut Tamiš Pančevo i žetva je obavljena 08.06.2018., kombajnom.

U dokumentu pored rezultata nalazi se i kompletna agrotehnika.

 

Bogdan Garalejić, dipl.inž, savetodavac-saradnik, PSS INSTITUT TAMIŠ PANČEVO

Teme: