PSS SUBOTICA- Ishrana priplodnih ovnova

ISHRANA PRIPLODNIH OVNOVA

Ishrana priplodnih ovnova je jedna od najvažnijih stvari za postizanje dobrih rezultata prilikom sezone mrkanja ovaca.
Najbitnija stvar je ne dozvoliti ovnovima da se ugoje, da se njihova priplodna vrednost ne bi smanjila, a samim tim i smanjila rentabilnost stada.
Osnovu ishrane ovnova čini kabasta hrana, a leti paša. Paša je bitna, a i zbog toga da im se obezbedi dovoljna količina vitamina, kao i dobra kondicija usled šetnje na paši. A ko je paša lošijeg kvaliteta ovnovi se moraju dohranjivati sa 200 – 400 g koncentrata dnevno.

U zimskom periodu, ako gazdinstvo raspolaže sa kvalitetnom silažom cele biljke kukuruza, u obroku se dodaje 1,5 kg po grlu.Isto tako izuzetno je korisno dodavati 0,5-1 kg šargarepe kao i 0,5 kg cvekle.Količina koncentrovanog dela se povećava od 300 do 500 g po grlu, a najbitniju komponentu treba da čini ovas.Ovas ili zob, sadrži veliki procenat proteina, koji je analogan proteinu mesa, mleka, jaja. Isto tako se dobro zna da bez proteina nema dobre spermatogeneze.Od mineralnih materija najbitniji je fosfor i kalcijum, koji su značajni za spermatogenezu, kao i dodatak soli po volji tokom cele godine.

Pred samo mrkanje 4-8 nedelja, ishrana ovnova se mora još poboljšati.Obavezno im se mora obezbediti kvalitetno seno, a smešu koncentrata povećati na 700 do 1000 g dnevno. Količina zavisi od same kondicije i opterećenosti ovna. Izuzetno opterećenim ovnovima se preporučuje dodatak 2-3 sveža jajeta dnevno ili 2-3 l svežeg mleka.

Nasuprot dobroj ishrani, pri deficitarnoj ishrani, dolazi do smanjenja spermatogeneze, slabije vitalnosti spermatozoida, zigoti su slabiji i rađaju se slabo vitalna jagnjad.

Ljiljana Uzelac dipl.ing.