Prelazak na rol prese

Sve više poljoprivrednih proizvođača prelazi na presovanje slame i sena rol presama. Pored boljeg kvaliteta za koji želimo da verujemo da je razlog prelaska sa malih „kockastih“ bala na velike rol bale, na terenu se od poljoprivrednika često kao razlog navodi i manjak radne snage za utovar ,istovar I pakovanje malih bala.

Neke od prednosti presovanja velikim rol presama su:
• Skraćuje se vreme presovanja
• Potrebno je manje radne snage
• Lakše skladištenje
• Seno je kvalitetnije(manji gubitak lisne mase prilikom presovanja)
• Rol bale mogu duže da traju ako su pravilno spakovane
• Uz adekvatne mašine lakša je manipulacija ovim balama.
Pored ovih prednosti postoji i ograničavajući faktor koji je kod nas najčešći razlog još uvek malog broja poljoprivrednika koji koriste rol prese,a to je cena tih rol presa i ostale potrebne mehanizacije za rukovanje rol balama i naravno usitnjenost parcela.

Kupovina ovakvih presa za manja gazdinstva nije ekonomična te bi bilo dobro da se nekoliko odgajivača goveda udruže I kupe kvalitenu rol presu I na taj način olakšaju sebi pripremu kvalitetne stočne hrane za goveda. Samim tim bi troškovi kupovine I održavanja ovakvih mašina bili jeftiniji I mašina bi bila isplativija. Praksa na terenu je pokazala da gde god da se nekoliko proizvođača udružilo tu je vidljiv brži napredak u proizvodnji I prihvatanju savremenih metoda rada u poljoprivredi što se naravno odrazilo I na bolje prihode tih proizvođača.

Udruženje proizvođača mleka i odgajvača goveda sa teritorije Srema je kao udruženje sa otkupljivačem mleka dogovorilo I sprovelo nabavku nekoliko mašina potrebnih članovima, među kojima su bile I rol presa i kosačica sa gnječilicom.
Pored pripreme sena i slame za potrebe proizvodnje mleka i odgoja goveda oni su da bi pripremili senažu u jesenjem periodu iznajmili motalicu za umotavanje rol bala u foliju i na taj način uspeli veoma lako da sakupe zadnji otkos lucerke i od nje naprave kvalitetno hranivo.

Za brži I bolji napredak potrebno je da se proizvođači okupe oko iste ideje I da istraju u njenoj realizaciji. Samo na taj način će mali pljoprivredni proizvođači opstati u bespoštednoj trci koja se dešava u poljoprivredi.