PSS Sremska Mitrovica - Velika žitna vaš (Sitobion avenae)

DodatakVeličina
Image icon Vaši na klasu 1.jpg1.26 MB
Image icon Vaši na klasu.jpg1.48 MB

Velika žitna vaš (Sitobion avenae) je štetočina na mnogobrojnim biljnim vrstama iz familije Poaceae, posebno u umerenim klimatskim zonama. Boja tela velike žitne vaši varira, od žute do zelene, crvene, ljubičaste i braon, što je genetski određeno, kao i od uslova sredine. Najčešće se mogu naći kolonije zelene ili narandžaste boje. Štete koje nanose vaši mogu biti direktne i indirektne. Direktne štete nanosi hraneći se biljnim sokovima na listu, stablu i klasu, što dovodi do smanjenja prinosa (na jače napadnutim klasovima može doći do pojave šturih zrna). Smanjenje broja klasića i smanjenje prosečne težine zrna su glavni razlog smanjena prinosa. Najveće štete od velike žitne vaši su kada se masovna pojava podudara sa fazom cvetanja i obrazovanja zrna. Kasnija pojava, u fazi mlečne zrelost ne utiče na smanjenje prinosa, ali utiče na smanjenje kvaliteta zrna. Indirektne štete od ove štetočine se ogledaju u prenošenju virusa, kao i od medne rose koje luče lisne vaši (naseljavaju gljive čađavice, što dovodi do smanjenja fotosinteze). Velika žitna vaš je vektor sledećih virusa: virus žute patuljavosti ječma (Barley yellow dwarf virus -BYDV), virusa mozaične kržljavosti kukuruza (Maize dwarf mosaic virus  - MDMV), virusa mozaika graška (Pea mosaic virus - PMV),  virusa žutog mozaika pasulja (Bean yellow mosaic virus - BYMV) i dr.  Smanjivanju šteta od velike žitne vaši doprinosi suzbijanje korova, izbalansirano đubrenje azotom. Hemijske mere zaštite treba sprovesti kada je u fazi početka cvetanja napadnuto 30% klasova, u punom cvetanju 70% klasova,  a na početku mlečne zrelosti preko 80%.

dipl.ing Senka Mišković