PSS Vrbas - održana radionica u Bačkom Gradištu

Savetodavac Katarina Radonić održala je radionicu 05.04. u Bačkom Gradištu sa temom Zaštita kruške, prisutno 8 proizvođača.

                                    Katarina Radonić