PSS Kikinda: Prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve

 

Taphrina deformans – pruzrokovač kovrdžavosti lista breskve

Bolest napada nadzemne delove stabla breskve. Prvi simtomi se uočavaju u proleće, odmah nakon kretanja vegetacije, a kada se pojavi više listova, simptomi se dobro uočavaju. Mlado lišće počinje da se deformiše, uvija, gubi hlorofil i menja boju.

Micelija gljive u parenhimu lista uništava hlorofil, list gubi zelenu boju i postaje žutocrvenkast do ljubičastocrvenkast. Prisutnost parazita prouzrokuje potpuni poremećaj u rastu i razvoju ćelija lista, list počinje nepravilno da raste, uvija se spiralno i kompletan list postaje deformisan. List prestaje sa rastom, gubi funkciju, suši se i otpada.

Gljiva prezimi u sporama ispod kore drveta, na granama i grančicama, ispod pupoljaka.  Infekcija nastaje kada se pojavi mladi list. Vlažno vreme zimi pogoduje prezimljavanju prouzrokovača bolesti iako može prezimeti i u nepovoljnim uslovima. Spore klijaju na temperaturi oko 10 stepeni Celzijusa. Optimum za klijanje spora je 20 stepeni. Iznad 26 - 30 stepeni klijanje prestaje. Ako  leto počne rano sa sušnim periodom i visokom temperaturom to ne odgovara prouzrokovaču kovrdžavosti lista breskve, dok mu vlažno vreme sa višim temperaturama pogoduje za razvoj.

Prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve počinjemo da suzbijamo tretiranjem stabala u jesen posle opadanja listova i u proljeće pre početka kretanja vegetacije.

Jesenji tretman radimo preparatima na bazi bakra - Bakarni  kreč, Bakrocid, Kupragin, Bordovska čorba, Neoram, Cuprocaffaro, Bakar-oksihlorid itd.

Do danas bakarna sredstva predstavljaju temelj zaštite bilja protiv većine prouzrokovača bolesti, a posebno to važi za breskvu. S obzirom da je količinu padavina u prolećnom periodu teško predvideti, za efikasnu zaštitu breskve potrebna su bar dva tretmana. Prvi tretman obavljamo dok su pupoljci potpuno zatvoreni. Tretman treba uraditi kvalitetno i sa obilnom količinom vode. Za taj tretman preporučujemo PLAVO ili CRVENO ULJE u koncetraciji 2 do 3 %, a drugi tretman obavljamo u fenofazi bubrenja pupoljaka tj. u fazi zelene tacke, kada se otvara pupoljak, odozgo na vrhu se vidi zelena tačka vrh mladog lista, tada gljiva inficira list i to jednim od bakarnih preparata ili sa preparatima DELAN, SYLIT, DAKOFLO, GALEON, BRAVO, ODEON, CHORUS.

 

savetodavac PSS doo Kikinda

dipl.inž.polj. Živanka Špirić