Измена правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу

Правилник о измени правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу

(Објављено у „Службеном гласнику РСˮ, број 3 од 12. јануара 2018. године)

У Правилнику о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу („Службени гласник РСˮ, број 41/17), у члану 8. став 3. мења се и гласи:

„Подстицаји у органској сточарској производњи за краве дојиље остварују се за краве дојиље, старости преко 24 месеца, које припадају товним грлима чисте расе, и то: херефорд, шароле, лимузин, абердин ангус, шортхорн, белгијско плаво, кијанина, ромањола, маркиђана и блонд аквитен или мелезима наведених товних раса, као и за краве дојиље сименталске расе, које припадају стаду намењеном за узгој телади за производњу меса.ˮ

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује се од 1. фебруара 2018. године.

ПСС Рума

Угљеша Тркуља