PSS Sombor - Balans u ishrani životinja

Kako bi se održalo dobro zdravlje kod domaćih životinja, mora da se uspostavi pravilan balans između alkalnih i kiselih jedinjenja u krvi i drugim telesnim tečnostima.

Neki minerali, kao što su fosfor, hlor i sumpor, su po reakciji kiseli, dok su drugi, poput kalcijuma, natrijuma, kalijuma i magnezijuma, alkalni. Odnos baznih i kiselih delova u krvi često varira. Zbog toga je srećna činjenica da je organizam sposoban da održava neutralnost krvi, uprkos znatnim razlikama kod uzimanja alkalija i kiselina u hrani.

Organske kiseline, kao što su mlečna i sirćetna, u silaži nemaju tendenciju da stvaraju kiselu reakciju u telu. Ako se one potpuno oksidišu, daju samo ugljen-dioksid i vodu.

Domaće životinje, naročito preživari, poseduju veliku sposobnost proizvodnje amonijaka u telesnim tkivima u svrhu neutralisanja svakog običnog viška kiseline. Zbog toga, izvesna količina kiseline koja se može nalaziti u običnom obroku, nije štetna ako obrok obezbeđuje dovoljne količine kalcijuma i drugih bitnih minerala. Samo je u slučaju kada se silaža konzerviše sa fosfornom kiselinom ili drugim mineralnim materijama, potrebno posvetiti pažnju kiselo-baznom balansu obroka.

Kod takve silaže treba davati krečnjak ili smešu mlevenog krečnjaka i natrijum-bikarbonata.

Dokazano je da trajno davanje odgovarajućih količina kukuruzne silaže kravama muzarama u toku više godina, nema nikakvog štetnog efekta, mada silaža poseduje značajnu količinu organske kiseline.