Gde postaviti pčelinjak?

Pčelinjak treba postaviti na ocedno i sunčano mesto, u dvorište, dalje od većih vodenih tokova, štala, đubrišta, puta i pruge. Treba ga postaviti u hladovini, u šumi i na vetrovitom mestu. Pčelinjak treba postaviti tako da pčele ne ometaju prolaznike ili stanare i da je zaštićen od buke i uznemiravanja ljudi i životinja. Teren na pčelinjaku treba da je stalno uređen, a trava pokošena. Ako se košnice postavljaju u redove, onda jedna od druge treba da bude udaljen pola metra, a rastojanje između redova treba da je 3-4 metra. Košnice se postavljaju na postolje od cigle, betonskih blokova, na drvena postolja i slično na visinu od zemlje 30-40 cm, tako da su stabilne, da su blago nagnute prema prednjoj strani, ka letu. Košnice treba postaviti tako da im je leto okrenuto od septembra do prve prolećne paše ka jugu ili jugozapadu, a u toku prolećne paše prema jugoistoku ili istoku