IZGRADNJA OBJEKTA ZA ŽIVOTINJE

IZGRADNJA OBJEKTA ZA ŽIVOTINJE

Značaj unapređenja stočarske proizvodnje sa aspekta prerade jeftinih ratarskih proizvoda u visokokvalitetne stočarske proizvode, je ono na čemu se sve više radi pri planiranju poljoprivredne proizvodnje . Značajno mesto pri tome ima projektovanje objekata za stoku. Naime, pri planiranju izgradnje novih staja, odnosno pri preuređenju već postojećih staja, voditi računa da objek ti moraju da ispunjavaju nekoliko osnovnih zahteva:
-dobra zaštita grla od nepovoljnih klimatskih uticaja,
-optimalna prostranost, osvetljenost i provetrenost
-mogućnost uvođenja mehanizovanog rada, sa ugodnim prostorom za rad, kao i pogodnosti za lako održavanje higijene
Pored ovog objekti moraju da zadovolje i sve zahteve koji proističu iz osnovnih principa tehnološkog projekta koji određuje potrebe procesa gajanja :
- da se u potpunosti prilagode lokalnim klimatskim uslovima i terenima na kojima su locirani
- objekti moraju biti ekonomični, odnosno da novčana ulaganja budu minimalna s obzirom na predhodne uslove
- i životinji pruži ugodan ambijent