Održane radionice u Temerinu

U okviru održavanja manifestacije Inovativni Centrar u Temerinu 7.IX 2017 god. savetodavac Branislav Ogrizović održao je dve radionice na teme: Uticaj dubine setve na prinos kukuruza i Uticaj brzine setve na prinos kukuruza