PSS SENTA: Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

     Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i ove godine subvencioniše kredite poljoprivredi. U ’’Služebenom glasniku br.  48/17’’ objavljen je ’’Pravilnik o  uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku’’  s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje olakšanim pristupom finansijskim sredstvima.

 

          Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

 

          Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita, i to za:

1) razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom;

2) razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;

3) investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;

4) nabavku hrane za životinje;

5) investiciona ulaganja u određene vrste mehannizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

 

            Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku za  iznos kredita do 6.000.000 dinara.

           Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku za  iznos kredita do 18.000.000 dinara.

          Krediti se odobravaju na  rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina.  Odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule.  

          Fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou, odnosno 1% za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola.

          Krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a krediti čiji je rok otplate od tri do pet godina se vraćaju u šestomesečnim anuitetima.

          Navedeni pravilnik je u priloženoj datoteci.

 

Savetodavac

Ana Prijović

 

 

DodatakVeličina
PDF icon pravilnik kreditna podrska.pdf247.79 KB