PSS SENTA: PRAVILNIK O KORIŠĆENjU PODSTICAJA ZA ORGANSKU BILjNU PROIZVODNjU

Pravilnikom se bliže  propisuju vrste podsticaja za organsku biljnu proizvodnju, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje i obrasci zahteva za ostvarivanje prava na te podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

              Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju obuhvataju sledeće vrste podsticaja u odgovarajućim iznosima po vrsti pojedine mere, i to:

             1) osnovni podsticaji u organskoj biljnoj proizvodnji  koji se utvrđuju  u odgovarajućem iznosu po vrsti pojedine mere koji se uvećava 70% od iznosa za podsticaje koji se za istu vrstu mere isplaćuju u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji.

             2) regres za sredstva za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta dozvoljene za primenu u organskoj biljnoj proizvodnji u skladu sa propisom kojim se uređuju metode organske proizvodnje i koja su upisana u registar u skladu sa propisom kojim se uređuju sredstva za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta (u daljem tekstu: regres za đubrivo) u iznosu od 17 dinara po litru, odnosno kilogramu, a najviše 3.400 dinara po hektaru

               Zahtev za osnovne podsticaje u organskoj biljnoj proizvodnji podnosi se na Obrascu 1 - Zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u organskoj biljnoj proizvodnji u ________ godini, jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija - Upravi za trezor, od 3. maja do 30. juna tekuće godine.

              Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija - Upravi za trezor, u periodu od 3. maja do 30. septembra tekuće godine, na Obrascu 2 - Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo za organsku proizvodnju u _______ godini. Uz zahtev podnosi se original fiskalnog isečka izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase.

 

         Pravilnik u celini,  je u priloženoj datoteci.

 

Savetodavac

Ana Prijović

Teme: 
DodatakVeličina
PDF icon podsticaji organska proizvodnja.pdf405.14 KB