Povrtarstvo

Radionica u Dolovu

Sep
18

U Dolovu na gazdinstvu Verice Muhi 17.09.2020. godine održana je radionica gde su prezentovane tri teme. Bilo je prisutno 2 predavača i pet poljoprivrednih proizvođača. Predavači su bili Radmila Malić - ,,Proizvodnja špargle iz rasada" i dr Violeta Mickovski Stefanović-,,Procedura osnivanja udruženja" i ,,Obezbeđenje mikrobiološki bezbedne vode u preradi".

 

Violeta Mickovski Stefanović

Objavio violetams pročitaj više

Radionica u Dolovu

Sep
16

U Dolovu na gazdinstvu Subin Zorice 14.09.2020. godine održana je radionica gde su učestvovala dva predavača sa 2 tematske celine. Predavači su bili Radmila Malić -  ,, Analiza fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava zemljišta" i dr Violeta Mickovski Stefanović - ,, Biološka zaštita biljaka i sorte u organskoj poljoprivredi-organskim baštama". Bilo je prisutno 5 poljoprivrednih proizvođača.

 

Violeta Mickovski Stefanović

Objavio violetams pročitaj više

Jesenja setva belog luka

Sep
11

Ovaj Tekst Bi Trebao Da Objasni Budućim Proizvođačima Belog Luka Kako Doći Do Stabilnog I Visokog Prinosa.

Objavio draganm pročitaj više

Plasmodiophora brasicae na kupusu

Avg
21

Plasmodiophora brassicae -kila kupusa

 

Objavio maricd pročitaj više

Gajenje peršuna lišćara

Avg
20

                        GAJENJE PERŠUNA LIŠĆARA

Objavio bogdang pročitaj više

Rasađivanje kupusa

Avg
05

Po proizvodnji rasada sledi rasađivanje,rasađivanje spada u najvažnije agrotehnicke mere,rasađivanje u pravilnom sklopu je osnovni preduslov za postizanje visokih prinosa i kvaliteta proizvoda.Poznata su zapažanja proizvođača kupusa da kod ređe sadnje imaju veću glavicu i obrnuto.Stoga je za postizanje optimalnih rezultata veoma važno znati koliko biljaka rasaditi po hektaru.Međuredno rastojanje biljaka je 70cm a rastojanje između biljaka u redu je 30 do 40cm što čini sklop od 35 do 48.000 biljaka po hektaru.Posle rasađivanja je uk

Objavio bogdang pročitaj više

PSS SENTA: Bespovratna sredstva za opremu za navodnjavanje i bunare

Jun
30

Bespovratna sredstva za opremu za navodnjavanje i bunare

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Uprava za poljoprivredno zemljište, raspisali su dva konkursa za raspodelu sredstava za navodnjavanje, i to za: nabavku nove opreme za navodnjavanje i iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja.

Za nabavku opreme za navodnjavanje izdvojeno je 46.543.291,80 dinara, a sredstva se dodeljujuu izonosu do 60%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Objavio anap pročitaj više

PSS Sombor- Radionica u Apatinu

Jun
16

Dana, 15.06.2020. god. sa početkom u 10h održana je radionica na PG Miodraga Veina u Apatinu. Radionicu su održale Mirjana Zorić sa temom " Zaštita paradajza i paprike od bolesti i insekata i Smiljka Mojsović sa temom " Značaj upotrebe đubrenja povrtarskih kultura".Radionici su prisustvovali 5 poljoprivrednih proizvođača.

Objavio smiljkam pročitaj više

PSS Bačka Topoola Održana radionica

Jun
15

12.06.2020. Održana je radionica u Bačkoj Topoli na poljoprivrednom gazdinstvu.

Teme su bile: 

Šuša Radomir: Vođenje matične evidencije u biljnoj proizvodnji

Marta Barčik: Bezbedna primena pesticida

Objavio martab pročitaj više

PSS Sombor-Đubrenje i prihrana krompira

Jun
15

Krompir je kultura koja je veliki potrošač hraniva iz zemljišta. Dobro reaguje na đubrenje kako organskim tako i mineralnim đubrivima. Kombinovana ishrana krompira organskim i mineralnim hranivima daje najbolje rezultate u proizvodnji.                                                                                                           Đubrenje krompira se izvodi nekoliko puta tokom vegetacije i potrebno je uskladiti rast i razvoj biljke krompira i đubrenje. Od organskih đubriva najčešće se koristi stajsko đubrivo koje se unosi u jesenje-zimskom oranju u količini od 25-35t.

Objavio smiljkam pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Povrtarstvo