Preporuke

PSS SUBOTICA-Toplotni stres kod životinja

Avg
01

PSS SUBOTICA

TOPLOTNI STRES KOD ŽIVOTINJA

Toplotni talas je period od minimalno pet dana, kada je maksimalna dnevna temperatura vazduha za 5 stepeni Celzijusa viša iznad prosečnih maksimalnih temperatura.Svi smo svedoci da se klima menja, tako da visoka temperatura i povišena vlažnost vazduha negativno utiču na sva živa bića pa i na mlečne krave.

Objavio ljiljanau pročitaj više

PSS SUBOTICA-Ishrana preživara

Jul
31

PSS SUBOTICA

ISHRANA PREŽIVARA

Ishrana preživara se odvija u nekoliko faza:
- žvakanje, usitnjavanje hrane
- natapanje hrane pljuvačkom
- gutanje
- preživanje
- fermentativno razlaganje u predželucu putem mikroflore
- razlaganje u sirištu
- razlaganje u crevima
- resorpcija

Objavio ljiljanau pročitaj više

Silaža-zašto i kako

Jul
25

Silaža - zašto i kako U vremenu kada je potrebno obezbediti jeftiniju hranu za muzna grla i na taj način povećati dobit ,poljoprivrednici-proizvođači mleka, treba da se opredele za pravljenje silaže. Pošto se približava vreme za spremanje silaže ,želeo bih da podsetim poljoprivredne proizvođače koji će spremati silažu od cele biljke kukuruza,na bitne momente na koje treba da obrate pažnju prilikom pravljenja silaže. Vreme siliranja: za siliranje kukuruzne biljke optimalno vreme je kada je u fazi mlečno voštanog zrenja tj.kada je suva materija kukuruza od 30 do 35%.

Objavio zeljkog pročitaj više
Objavio gordanao pročitaj više
Objavio katarinar pročitaj više

Drugi fungicidni tretman u zaštiti šećerne repe

Jul
18

Povoljne vremenske prilike u prethodnom periodu, omogućile su dalje širenje infekcije pegavosti lista repe (prouz. Cercospora beticola). Ako se pregledom useva repe ustanovi da je ostavren prag od 25% listova sa pegama, potrebno je uraditi drugi fungicidni tretman. Preporuka za drugi tretman je kombinacija sistemičnog i kontaktnog fungicida.

 

Objavio radmilah pročitaj više

PSS Sombor - Adekvatni objekti za držanje krava

Jul
16

Prilikom izgradnje ili adaptacije objekata za držanje krava tzv. vezanim sistemom često se javlja nedoumica u pogledu dimenzija i oblika kanala za stajnjak.

Objavio zvonkodz pročitaj više

PSS Sombor - Agresivnost krmača posle prašenja

Jul
03

Kod jednog dela prvopraskinja, a ređe kod višepraskinja posle prašenja, ali i nekoliko dana nakon toga dolazi do ispoljavanja agresivnog ponašanja i zloćudnosti.

Objavio zvonkodz pročitaj više

Pss Sremska Mitrovica Letnja sadnja jagoda

Jun
28

LETNJA SADNJA JAGODA

 

Zahvaljujući  svojim  biološkim  osobinama  jagode  se  mogu  saditi  tokom  čitave  godine. Od  vremena  sadnje  zavisi  rodnost  I  kvalitet  plodova. Podizanje  komercijalnih  zasada  može  da  se  vrši  uleto  od  sredine  jula  do  sredine  avgusta. U  zavisnosti  od  vremena  kad  želimo  da  zasad  donese  rod  zavisi  i  optimalni  termin  sadnje.

Objavio lalea pročitaj više

ZAŠTO JE VAŽNO KONTROLISATI BROJ SOMATSKIH ĆELIJA U MLEKU

Jun
26

ŠTA NAM POKAZUJE BROJ SOMATSKIH ĆELIJA U MLEKU ? Broj somatskih ćelija u mleku pokazuje zdravlje vimena. Pojava somatskih ćelija pokazuje sub klinički mastitis, odnosno mastitis koji nije vidljiv slobodnim okom. Mastitis za 10- 30 % smanjuje proizvodnju mleka. Isto tako se smanjuje i prodaja mleka.Cena mleka se smanjuje sa povećanjem broja somatskih ćelija. Broj krava koje se izlučuju zbog pojave somatskih ćelija se za 1,6 puta povećava. Pojava mastitisa višestruko poskupljuje proizvodnju mleka.

Objavio branislavap pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Preporuke