Preporuke

Pss Sremska Mitrovica Šljivine ose

Apr
17

ŠLJIVINE OSE

 

Šljivine ose Hoplocampa  minuta –crna i Hoplocampa  flava- žuta ,izazivaju najveće štete u stadijumu larve. One se ubušuju u tek zametnute plodove i hraneći se njima prouzrokuju oštećenja I otpadanje . Prisutne su svake godine.

Objavio mirjanatm pročitaj više
Objavio gordanao pročitaj više

PSS Kikinda: Tretman u pšenici

Apr
17

Tretman u pšenici

 

Objavio zivankas pročitaj više

Pss Sremska Mitrovica Pepelnica strnih žita

Apr
16

PEPELNICA ŽITARICA – ERYSIPHE GRAMINIS      

 

 

                Pepelnica je najčešća bolest žitarica kod nas. Najveće štete pravi na pšenici i ječmu, a napada i raž i ovas. Gubici prinosa mogu biti 5-25%. Postoje velike razlike u otpornosti pojedinih sorti pšenice i ječma.

Na rukavcima , listovima i plevicama se javljaju bele navlake od micelije.Kasnije se javjaju crne tačkice tj. kleistotecije. Prouzrokovač je gljiva Erysiphe graminis.

Objavio mirjanatm pročitaj više
Objavio katarinar pročitaj više

Krvava vaš - Eriosoma lanigerum

Apr
13

U našim uslovima jabuka je jedini domaćin krvavoj vaši. Štetočina ima 10-12 generacija godišnje, a može da ima i čak 16 generacija. Krvave vaši prezimljavaju u pukotinama kore stabla i grana, kao i na podzemnim organima jabuke oko korenovog vrata. U proleće mlade jedinke, šire se po voćnjaku, naseljavaju mladare, sišu veliku količinu biljnog soka iz jabuke i dolazi do pucanja kore grana, debla i korena i pojave rak rana. Zbog toga dolazi do prevremenog sušenja voćaka, što je posebno opasno kod mladih sadnica u rasadnicima.

Objavio goricak pročitaj više

Rutava buba (Tropinota hirta)

Apr
13

Rutava buba (Tropinota hirta) je insekt koji se hrani prvenstveno cvetom voća, korova, cveća, povrća, strnih žita i ostalog, a u nedostatku hrane jede i listove mladih voćaka a ponekad oštećuje i tek zametnute plodove. Tokom godine, razvija jednu generaciju i prezimljava u stadijumu imaga u zemljištu. U našim klimatskim uslovima se pojavljuje u martu/aprilu.
Odrastao insekt rutave bube veličine je oko 10 mm, crne boje obrasle sivim dlačicama, na pokriocima ima 10-12 beložutih tačkica. Larva je bele boje veličine oko 15 mm hrani se biljnim ostacima u zemljištu i nije štetna. Imaga rutave bube hrane se cvetnim pupoljcima uništavajući tučak i tako ne dolazi do zametanja plodova. Kada su proleća suva i topla a populacija brojna mogu naneti ogromne štete svim voćnim vrstama. Ova vrsta je izuzetno dobar letač, lako se seli na nove površine u potrazi za hranom .Aktivna je u najtoplijem delu dana između 10- i 16 časova, kada je temperature ispod 15 stepeni one miruju, istovremeno počinje i parenje i polaganje jaja.
Problem borbe sa rutavom bubom je što primena insekticida neminovno dovodi do trovanja pčela , naime i pčele i rutave bube su aktivne u isto vreme. Primena insekticida je skromnog efekta na prisutne jedinke a istovremeno pristižu i novi primerci . U nepovoljnim uslovima plitko se ukopaju u zemlju i sa porastom temperature su ponovo aktivne
Kao mogući načini borbe izvesnu efikasnost postižemo sledećim merama
- međuredna setva biljaka koje cvetaju u isto vreme sa voćnom vrstom ( uljana repica)
- posude plave boje napunjene vodom sa nekoliko kapi voćne arome u kojoj se bube udave, posude postaviti po obodu voćnjaka
- odložiti obradu zemlje protiv korova jer se buba hrani korovima i maslačkom pa ostaviti korov da procveta i da je odvlači od voća
- ulovljene uginule bube prosuti oko voćaka jer se veruje da miris uginulih jedinki odbija druge da dolaze
- zemljište plitko obrađivati da bi se uništila imaga
- upotreba bioloških mera kao što su korisne nematode (Beneficial Nematodes)
- upotreba feromonskih klopki
Upotreba pesticida u vreme cvetanja biljaka nanosi velike štete pčelinjim zajednicama koje pored niza koristi, imaju nezamenljivu ulogu u oprašivanju i povećanju prinosa svih voćnih vrsta.
Dipl.ing. Neđeljka Jekić

Objavio nedeljkaj pročitaj više

PSS Sremska Mitrovica - Siva repina pipa Bothynoderes punctiventris

Apr
12

Siva repina pipa je štetočina šećerne repe, koja svake godine u većoj ili manjoj meri oštećuje useve šećerne repe. Veći deo populacije insekata prezimljava u zemljištu na dubini od 20-35 cm u stadijumu imaga na starim repištima. Tokom godine razvija jednu generaciju. Kritičan period u razvoju biljaka je od klijanja i nicanja do obrazovanja 2-3 para stalnih listova. Ukoliko je vreme suvo i toplo, za nekoliko dana može da uništi čitave komplekse. Repina pipa glavne štete pričinjava u stadijumu imaga.

Objavio senka pročitaj više

PSS Sremska Mitrovica - Monilia laxa - prouzrokovač sušenja cvetova i rodnih grančica koštičavog voća

Apr
10

Monilia laxa, prouzrokovač sušenja cvetova i rodnih grančica parazitira pretežno koštičavo voće: breskvu, kajsiju, šljivu, višnju, trešnju. Spada u vrlo štetna oboljenja koštičavog voća, koja uzrokuje masovno propadanje cvetova i grančica, zbog čega prinos biva značajno umanjen. Prvi simptomi se manifestuju posle cvetanja, u vidu nagle promene boje cvetova, koji postaju mrko sive boje, suše se i propadaju.

Objavio senka pročitaj više

Stanje useva pšenice

Apr
05

Obilaskom polja na kojima su zasnovane ozime strnine, pšenica se u zavisnosti od roka setve nalazi u fenofazi od prvog razvijenog kolenca do početka formiranja drugog. Vizuelnim pregledom useva uočava se prisustvo: patogena sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), korova, a prisustne su i štete od glodara. Simptom lisne rdje (Puccinia spp.) nisu konstatovani na pregledanim usevima. Prohladno i vlažno vreme doprinelo je širenju lisne pegavosti (Septoria tritici) na starijem lišću.

Objavio goricak pročitaj više

Stranice

Subscribe to RSS - Preporuke