Zaštita strnih žita od bolesti

 Bolesti strnih žita mogu značajno da smanje prinos, pa ih je stoga neophodno suzbijati sa adekvatnim fungicidima. Upravo je sada pravi trenutak da proizvođači obiđu svoje njive i utvrde da li postoje simptomi pegavosti na listu ( Septoria spp.) , rđe ( Puccinia spp.) ili pepelnice ( Erysiphe spp.).
Na osnovu utvrđenog stanja na njivi doneti odluku o suzbijanju uz konsultaciju sa Savetodavnom službom u Regionu.

Preporuka je da se I tretman fungicidima uradi sa nekim od preparata : Alert S, Artea, Acanto Plus, Duett Ultra, Falcon, Sphere i dr.

Drugi tretman pšenice protiv najopasnije bolesti  Fuzarioze klasa ( Fusarium spp. ) treba uraditi u momentu kada je pšenica najosetljivija prema ovoj bolesti , a to je u vreme cvetanja . Kada dođe do zaraze klas promeni boju ( pobeli, pocrveni ,a kasnije i pocrni) zrna pšenice su jadna, prazna i štura. Takva pšenica je otrovna za ljudsku ishranu.

Preporuka je da se II tretman uradi sa adekvatnim fungicidima : Amistar extra, Duett Ultra, Prosaro .

Zašto su tretmani ( dva tretmana ) protiv bolesti pšenice važni ?                                                                      Prvo - donose veći prinos od 500 do 1000 kg/ha                                                                                         Drugo - obezbeđuju bolji kvalitet zrna i veću hektolitarsku masu zrna.                                                     Treće - štitimo zdravstvenu ispravnost hrane - sprečava nastajanje mikotoksina u zrnu (mitotoksini su otrovne materije koje luče pojedine vrste gljiva Fuzarium spp.u zaraženim zrnima pšenice) i na taj način zagađuju hranu.