Plavo prskanje

Tokom oktobra meseca, kada opadne 75% lisne mase, potrebno je obaviti jesenje prskanje sa sredstvima na bazi bakra kao što su: funguran-OH, bakar_oxihlorid, cuprozin 35 WP, bordovska čorba, bakrocid. Tretiranje je potrebno obaviti na temperaturi većoj od 10 stepeni, pri mirnom vremenu, potrebno je dobro okupati voćke. Ovim prskanjem se sprečava prodor parazita na mestima gde je opao list i smanjuju se izvori infekcije patogena u sledećoj godini. Plavim prskanjem suzbija se: kovrdžavost lista, šupljikavost lista, monilija, kao i bakterioze kod koštičavog i jabučastog voća. Takodje, potrebno je obaviti ovo prskanje i u zasadima jagoda i vinove loze.