PSS Ruma: 9. Forum o organskoj proizvodnji

Centar za organsku proizvodnju Selenča 25.09.2015. organizuje 9. Forum o organskoj proizvodnji sa temom Plasman organskih proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu.
Koncepcija ovogodišnjeg Foruma sadrži tri segmenta:
  • plenarni deo namenjen malim proizvođačima pod nazivom “Izazovi plasmana za male organske proizvođače” gde će članovi Centra predstaviti prednosti i probleme različitih kanala prodaje organski proizvoda u vidu sopstvenih iskustava.
  • okrugli stol na temu “Kako povećati izvozni učinak organski proizvođača – podrška države - NAJBOLJI MODEL” gde će predstavnici velikih organski proizvođača u diskusiji sa predstavnicima institucija, uz učešće gostiju iz Slovačke, razmatrati najbolji model za podršku izvoznim aktivnostima od strane države.
  • međunarodni poslovni susreti preduzeća AgroOrganic B2B gde nam je cilj da dodatno pomognemo proizvođačima da lakše i brže dođu do domaćih i ino-partnera u okviru Foruma.
Kroz navedeni koncept cilj nam je da pomognemo članovima da unaprede svoj prisustvo na tržištu u vidu prilagođavanja zahtevima tržišta, povećanja plasmana, diverzifikaciji kanala prodaje, pronalaženje poslovnih partnera u zemlji i inostranstvu, kao i intenziviranje komunikacije sa institucijama s ciljem bolje podrške izvoznim aktivnostima.
 
Pozivamo Vas i Vaše članove da uzmete učešće na Forumu, posebno u delu koji se odnosi na međunarodne poslovne susrete za koje se mogu prijaviti putem linka http://agroorganicb2b.talkb2b.net/.
 
Početkom septembra će Vas Centar obavestiti o svim detaljima u vezi Foruma.
 
Na raspolaganju smo Vam za dodatne informacije
 
Srdačan pozdrav,
 
Gašparovski Jozef
Predsednik COP Selenča
 Description: Description: cid:image001.jpg@01D0C87F.041A0400
 CENTAR ZA ORGANSKU PROIZVODNJU
21425 Selenča, M. Tita  179
Telefon + 381(0)63  10 44 390