Tekući radovi u voćnjaku

U ovom periodu u voćnjaku je potrebno obaviti radove koji će pripremiti biljku za nastupajući period zimskog mirovanja.

Nakon berbe u rodnim voćnjacima je neophodno ukloniti sve polomljene i oštećene grane. Ukoliko je došlo do sušenja pojedinih stabala / bolesti, štetočine, mehaničke povrede, suša.../ potrebno je izvršiti zamenu takvih stabala novim sadnicama.

Jesenje prskanje bakarnim preparatima je mera zaštite preventivnog karaktera. Ovim prskanjem se može postići značajno smanjenje infekcionog potencijala  prouzrokovača biljnih bolesti koje tokom vegetacije predstavljaju značajan problem voćarima. Za preporuku je uraditi tretman voća bakarnim preparatima ako smo u vegetaciji iza nas imali značajnih problema sa prouzrokovačima bolesti, odnosno jak infekcioni potencijal patogena. U tom slučaju je vrlo bitno fungicidno delovati na prezimljujuće oblike patogena. Prskanje bi trebalo izvesti pre nastupanja dužeg kišnog perioda. 

Primena 5%-nog rastvora uree je mera nege voćnjaka kojom se postiže pravovremeno odbacivanje lista i iniciranje fizioloških procesa koji će pripremiti biljku za zimu. Tretman sa rastvorom uree je poželjno odraditi u situaciji kada imamo toplu i dugu jesen koja odlaže opadanje lisne mase. Ova mera se obično primenjuje u zasadima jabuke i dunje, i može se kombinovati sa primenom bakarnih preparata.

Sakupljanje protivgradne mreže je potrebno obaviti pre nastupajućih niskih temperatura i mogućih snežnih padavina.

U voćnjacima koji su ograđeni potrebno je periodično proveravati stanje ispravnosti ograde kako bi se otklonila eventualna mogućnost da zečevi i srndaći prodru u voćnjak i počnu da oštećuju koru mladih sadnica. U voćnjacima koji nisu ograđeni potrebno je zaštititi koru mladih sadnica uvijanjem u džakove, folije...

Osnovno đubrenje voćnjaka je potrebno obaviti u ovom periodu. Upotrebljavaju se kompleksna mineralna đubriva sa povećanim sadržajem fosfora u odnosu na azot. Dozu mineralnih đubriva odrediti na osnovu rezultata hemijske analize zemljišta u voćnjaku.