Kako i čime zaštiti soju od ambrozije

Pitanje se samo po sebi nameće zbog sve veće dominacije ovog korova na parcelama, ali mene konkretno interesuje zaštita u soji.
Marko Kostić dipl. inž. poljoprivredne tehnike

Forum: 

Problem suzbijanja korovske vrste Ambrosija artemisifolija L. u usevu soje, kao i u drugim širokoredim ratarskim usevima povezan je sa vremenom njenog pojavljivanja. Kao toploljubiva biljna vrsta u prolećima sa temperaturama u višegodišnjem proseku ona se pojavljuje kasnije kada usev soje prerasta fazu trećeg trolistka do kada u soji možemo da upotrebljavamo herbicide za širokolisne korove. Takođe ona se pojavljuje sukcesivno u dužem vremenskom periodu što takođe otežava njeno suzbijanje.. U toplijim prolećima može se pojaviti i dosta rano pa je u tom slušaju primenom herbicida u redovnom tretmanu možemo suzbiti. Zbog svega ovoga u borbi protiv ambrozije na raspolaganju nam je pre svega preventiva i to u smislu suzbijanja ambrozije na ruderalnim staništima, primenjivanja pravilne agrotehnike o čemu sam već pisao na ovom forumu.

klik na:
http://www.polj.savetodavstvo.vojvodina.sr.gov.yu/index.php?name=MDForum...

Ono na šta bi skrenuo pažnju, naročito kod soje je upotreba zemljišnih herbicida. rana setva, ostvariti odgovarajući broj bilaka. Poznato je da seme korova neće klijati u usevu koji je zatvorio redove.

Srdačan pozdrav,

Vladan M. Ugrenović dipl. inž.
Institut Tamiš Pančevo

Objavio vladanu

Hvala

Objavio kosmark

postovanje,jel neko od vas probao sejati soju sa zitnim sejalicom,kako ga podesiti?

Objavio zoltan

Setvu soje možemo obaviti i žitnom sejalicom. Potrebno je isključiti svaku drugu bateriju na sejalici, pri čemu će međuredno rastojanje zavisiti od tipa sejalice, najčešće će iznositi 24 cm. Kolišinu semena treba štelovati isto kao i za pšenicu.
Treba napomenuti da u ovakvom usevu ne možemo da vršimo međuredno kultiviranje, što treba uzeti u obzir kod odabira parcele u odnosu na potencijal zakorovljenosti. Radi vršenja tretiranja korova poželjno je postaviti i tehnološke trake.

Srdačan pozdrav,

Vladan M. Ugrenović dipl. inž.
Institut "Tamiš" Pančevo

Objavio vladanu

pozdrav Vladane,korov nije problem,nego koliko semena treba izsejati?

Objavio zoltan

Ako se Vaše pitanje odnosi na upoređenje sa klasičnom setvom soje, onda je odgovor ista količina semna. Količina semena za setvu soje varira od 80 do 120 kilograma u zavisnosti od parametara kvaliteta semena sa kojim raspolažemo i od potrebe sorte. Ove kolišine izuzetno mogu biti i manje i veće od ovih koje sam naveo, ali u svakom slučaju treba izračunati količinu semena.

Pozdrav,

Vladan M. Ugrenović dipl. inž.
Institut "Tamiš" Pančevo

Objavio vladanu