setva lucerke u sred leta ???

Potreban mi je savet u vezi setve lucerke posle skidanja psenice. Naime, knjige kazu (one koje su meni bile dostupne) da je lucerku moguce sejati tokom cele godine, ali da je jedini limitirajuci faktor voda, tj vlaznost zemljista. Ono sto sam do sada praktikovao je ili prolecn asetva ( krajem marta meseca) ili jesenja setva (oko 1. septembra). Obe su mi dale solidne rezultate, ali kako se borimo za svaki kvadrat zemljista bude stalno iskoriscen postavio bih pitanje da li je moguce posejati lucerku posle skidanja psenice, naravno uz upotrbu tifona ?
Koje uslove pored toga moram da obezbedim ? :?:

Forum: 

Lucerka može da se seje u proleće (kraj marta) i u leto – jesen (sredina avgusta početak septembra ukoliko ima dovoljno vlage u zemljištu za brzo nicanje). Limitirajući faktor za kvalitetno obavljanje ovog posla i ujednačeno nicanje je voda kako ste i sami naveli.
Setvom neposredno posle strnina u periodu kada je izražen nedostak padavina i visoke temperature, postoji veći rizik da ne možemo da uradimo kvalitetnu predsetvenu pripremu i da imamo otežano i neujednačeno nicanje. Ujednačeno nicanje kod lucerke je najvažniji momenat za uspešno zasnivanje ove proizvodnje. Kod neujednačenog nicanja izražena je vrlo jaka kompeticija biljaka koje su ranije nikle u odnosu na one koje kasnije niču.
U slučaju da postoji mogućnost navodnjavanja tifonima zalivanje bi trebalo izvršiti pre setve. Svako naredno zalivanje trebalo bi izvršiti sa malim zalivnim normama. Problem koji bi mogao izraženo da se javi u tom periodu zbog visokih temperatura je pokorica. Lucerka kao sitnosemena kultura ne podnosi pokoricu. Mlade tek ponikle biljke navodnjavanje tifonom bi moglo mehanički da ošteti. Zaštita od korova zemljišnim preparatima mogla bi takođe da bude dovedena u pitanje usled nedostatka padavina. Ukoliko je cilj ovakve setve zelena masa, njena količina do jeseni zavisila bi i pored navodnjavanja u velikoj meri od temperatura i padavina. Ako se sve ovo uzme u obzir, ne vidim prednost setve neposredno posle strnina.
Optimalno bi bilo od žetve pšenice izvršiti sve agrotehničke mere vodeći računa kod preduzimanja svake operacije o očuvanju vlage u setvenom sloju. Ukoliko ima vlage setvu možemo obaviti od sredine avgusta do kraja prve dekade septembra. Ovakvim postupkom obezbedićemo ujednačeno nicanje, ukorenjavanje i optimalnu pripremu mladih biljaka za uspešno prezimljavanje. Ako su uslovi zemljišne vlage nepovoljni u ovom periodu setvu odložiti za proleće.
U svakom slučaju obavezno je valjanje posle setve.

Srdačan poždrav,

Vladan M. Ugrenović dipl. inž
PDS Institut "Tamiš" Pančevo

Objavio vladanu

Najlepse se zahvaljujem na savetu.
Samo bih molio za jednu dopunsku informaciju - sme li se strnjnika tretirati totalnim herbicidom kako bi se njiva "ocistila" od korova koji mogu potencijalno da uguse mlade lucerku, ako se planira setva krajem leta u preporucenom periodu???

Objavio ivanm

Jedan od argumenata protiv setve neposredno posle strnina upravo su letnji korovi. Oni bi stvarali usevu probleme. Njihovo suzbijanje povećavalo bi troškove, a pitanje je da li bi od otkosa imali koristi.
Kada je u pitanju vreme prskanja totalni herbicid može se koristiti na strništu preko leta. U ovom slučaju ako sejemo krajem leta i na parceli nema palamide tretiranje korova treba podrediti osnovnoj obradi i predsetvenoj pripremi u cilju očuvanja vlage za nicanje lucerke. Ove mere mehanički će uništiti korove.
Ovako posejan usev lucerke treba tretirati pivotom 1l/ha posle zime neposredno pre kretanja vegetacije. Ovom merom rešićemo većinu širokolisnih korova, a sirak, ukoliko ga ima, možemo bez ograničenja prskati i kasnije nekim graminicidom.

Pozdrav,

Vladan M. Ugrenović dipl. inž.
PDS Institut "Tamiš" Pančevo

Objavio vladanu