ORGANSKA ĐUBRIVA U ORGANSKOJ PROIZVODNJI

Organska đubriva koja se koriste u organskoj proizvodnji, moraju biti iz organske proizvodnje ili moraju imati potvrdu da ne sadrže ostatke antibiotika, teških metala i drugih štetnih materija.

Primena organskih đubriva u organskoj proizvodnji ima za cilj povećanje plodnosti zemljišta, poboljšanje bioloških osobina i strukture zemljišta. Po pravilu, ova đubriva bi trebalo da potiču iz sopstvenog gazdinstva. Zato je osnova organske proizvodnje u uravnoteženom odnosu biljne i stočarske proizvodnje. Samo tako je moguće raspolagati sa dovoljno sertifikovanog đubriva za proizvodnju i dovoljno hrane za ishranu stoke. U suprotnom, uvođenje i upotrebu nekog organskog đubriva odobrava nadležni inspektor za organsku proizvodnju. U prvom redu reč je o čvrstom stajnjaku, kompostu, glistenjaku i drugim manje zastupljenih đubriva.

Više o ovoj temi saznajte u novimama ˝Poljoprivrednik˝, broj 2409 od 03. jul 2009. godine.

Savetodavac     
dr. sci. Vladimir Filipović
                PSS APV OJ PDS Institut ˝Tamiš˝ Pančevo